SGK Ödeme Emrine İtiraz

SGK geçmiş dönem prim borçları nedeniyle şirket hissedarlarına / yönetim kurulu üyelerine icra takibi yapmakta ve adreslerine Onbinlerce Liralık ödeme emirleri göndermektedir.

7 günlük yasal süresi içerisinde ve yetkili makama usulüne uygun şekilde bir itirazda bulunulmaz ise bu ödeme emirleri kesinleşmekte ve itiraz yolu bir daha açılmamak üzere tamamen kapanmaktadır.

Çoğu kez haklı itirazlarda bulunarak ödeme emirlerini iptal ettirebilmek mümkün iken vatandaşlarımız ya itiraz süresini geçirmekte ya da yanlış mercilere-kanun yollarına başvurarak itirazlarının yok hükmünde kabul edilmesine neden olmakta HAKLI İTİRAZLARI ile borçtan kurtulabilme şansları varsa dahi bu haklarını kaybetmekte ve oldukça büyük bir borç altına girmektedirler.

Bir örnekle açıklamak gerekirse;

SGK tarafından geçmişte hissedarı olduğunuz şirket tarafından ödenmeyen işsizlik sigortası primi ve gecikme zamlarını içeren Onbinlerce Liralık bir ödeme emri tarafınıza gönderildi ise ne yapmalısınız?

Ödeme emrine karşılık Kuruma yazacağınız bir itiraz dilekçesini iadeli taahhütlü olarak / noter vasıtasıyla/ hızlı posta ile/ kargo-kurye ile ve sair şekillerde göndermeniz geçerli OLMAYACAK ve HİÇ İTİRAZ ETMEMİŞ KABUL EDİLECEKSİNİZ.

Geçerli bir itirazda bulunabilmenin tek yolu ödeme emrini tebliğ almanızdan itibaren 7 günlük yasal süresi içerisinde yetkili mahkemede dava açmaktır.

Burada ödeme emrini gönderen Kurumun bulunduğu yerde Örneğin ödeme emrini İzmir SGK İl Müdürlüğü gönderdi ise İzmir’de yetkili mahkemede açacağınız dava ile ( İzmir’de dava açmış olmak için illa İzmir’e gitmenize veya oradan bir avukat bulmanıza gerek yoktur; bulunduğunuz yerden örneğin İstanbul’da iseniz İstanbul’dan da İzmir……. Mahkemesi’ne gönderilmek üzere Bakırköy …….. Mahkemesine  şeklinde verilecek usulüne uygun bir dava dilekçesi ile) süresinde  dava açıp itirazda bulunabilirsiniz.

Yukarıda izah edilen durumda ödeme emrine karşı kullanılabilecek birçok itiraz nedeni bulunmakta olup, açılması gereken dava oldukça kapsamlı bir düzenlemeye ve teknik bilgiye hakim olmayı gerektirdiğinden MUTLAKA konuyla ilgili bir avukat meslektaşımdan destek alınarak işlemlerin yürütülmesi tavsiye olunmaktadır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>