Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması

signature-photosdotcom-2-620x300
Açığa imzanın kötüye kullanılması nedeni ile hakkınızda icra takibi başlatıldı ya da vs. başka yaptırımlara maruz kaldınız.

Peki ne yapmalısınız?

Bu sorun genelde iki şekilde;  ya evrakın hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi (çalınması gibi) ya da evrakın verilme nedeninden farklı bir şekilde kullanılması sonucu karşımıza çıkmaktadır.

Böyle bir durumda evrakın verme amacınızın dışında kullanıldığını ya da tasarrufunuz dışında elinizden çıktığını ya da öngöremediğiniz diğer durumları ispatlamanız gerekmektedir. Bu aşamada da bir ceza avukatının bilgi ve deneyimlerinden yararlanmanızda büyük fayda vardır. Hem suç duyurusunda bulunabilir hem de bunun yanında menfi tespit (borçlu olmadığınızın tespiti) davası açabilirsiniz.

Türk Ceza Kanunun 209. maddesinde Açığa imzanın kötüye kullanılması açıklanmıştır.

Buna göre:

Belirli bir tarzda doldurulup kullanılmak üzere kendisine teslim olunan imzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı, verilme nedeninden farklı bir şekilde dolduran kişiden söz edilmiştir.

İmzalı ve kısmen veya tamamen boş bir kağıdı hukuka aykırı olarak ele geçirip veya elde bulundurup da hukuki sonuç doğuracak şekilde dolduran kişi, belgede sahtecilik hükümlerine göre cezalandırılır

İlgili Yargıtay kararında da veriliş amacından farklı bir şekilde kullanılan senedin açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu belirtilmektedir.

“… Sanığın, rehinli olarak satın aldığı traktörün trafikten devir işlemlerinin yapılması için katılanın teminat olarak verdiği imzalı boş senedi, ödediği 7.150.000.000.- Lira ve senet vade tarihine kadar olan getirisinin çok üzerinde 15.000.000.000.- Lira olarak doldurup İcra takibine koyması nedeniyle sanığa yüklenen suçun bütün unsurları itibariyle oluşup sübuta erdiği ve mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı gerekçelerle beraat hükmü kurulması, İlgili Yargıtay kararında da veriliş amacından farklı bir şekilde kullanılan senedin açığa imzanın kötüye kullanılması suçunu oluşturduğu belirtilmektedir. …. Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz İtirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı CMUK.’nun 321’inci maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.03.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi. T.C. Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2004/3657 E. 2005/911 K. 7.3.2005 T.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30