Adli Kontrolle Tahliye Edildim, Tekrar Tutuklanabilir Miyim?

headline-600x300

Adli kontrol hükümlerine uyan sanığın tutuklanmasına karar verilmesi CMK. mad. 112 ve yasal düzenleme olmaksızın kişilerin özgürlüğünün sınırlanamayacağını düzenleyen Anayasa mad. 13’e aykırıdır; adli kontrol tedbirine uyan bir kişinin mahkumiyet hükmü ile birlikte dahi tutuklanması mümkün değildir.

     Anayasa Mad.13’e aykırı şekilde Sanığın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkını yasal düzenleme olmaksızın kısıtlamak isteyen, CMK.daki tutuklamaya ilişkin maddelerde karşılığı olmayan mahkumiyet hükmü ile birlikte tutuklama düşüncesi herşeyden önce anayasaya aykırıdırZira Anayasa Mad.13’e göre “Temel hak ve hürriyetler özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplerle bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir ki tutuklama da kişi hak ve hürriyetlerini kısıtlayan bir tedbirdir

      CMK. mad. 112’de “Adli kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebileceği düzenlenmiştir. Mahkumiyet hükmü ile birlikte adli kontrol yerine tutuklama tedbirinin uygulanabileceğine yönelik bir kanun maddesi yoktur.  Adli kontrol tedbirinin gereklerini yerine getiren sanığın, hakkında hapis cezası verilse dahi bu ceza kesinleşip infaz edilene kadar tutuklanması yürürlükteki Cmk. ve Anayasa’ya göre mümkün değildir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30