Aftan Kimler, Nasıl Yararlanacak?

Ekran Resmi 2016-08-17 11.55.10

Bakan Bozdağ’ın açıklamalarına göre;

1 Temmuz 2016 tarihine kadar işlenen suçlar nedeniyle mahkum veya mahkum olacaklar bakımından Birincisi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A’daki koşullu salıverilmeye dair bir yıl”, “iki yıla”çıkarıldı. -İkincisi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107. maddesinin ikinci fıkrasına göre, süreli hapis cezalarına mahkûm edilmiş olanlar cezalarının 1/2’sini (yarısını) infaz kurumunda çektikleri takdirde, koşullu salıvermeden yararlanabilecektir.

Örneğin; 1 Temmuz 2016 dan önce işlediği yağma suçundan 10 yıl ceza alan birisinin cezasının 1/2 sini yani yarısını(5 yıl) infazı halinde koşullu salıverilebilecek. Koşullu salıverilmesine 2 yıl kala da denetimli serbestlik kapsamında tahliye olabilecektir. Dolayısı ile 10 yıl ceza alan kişi fiilen 3 yıl hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik kapsamında tahliye olabilecektir.

-KAPSAM DIŞINDAKİ SUÇLAR:

a) Kasten öldürme (madde 81,82);

b) Altsoya,üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama veya neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları; (madde 86/3 a-b, 87)

c) Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar (madde 102,103,104,105)

d) Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132,133,134,135,136,137,138);

e) Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti (madde 188);

f) Devletin güvenliğine

g) Anayasal düzene

h) Milli savunmaya

ı) Devlet sırlarına karşı suçlar;

Devletin güvenliğine, anayasal düzene,milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar nelerdir?

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak
Düşmanla işbirliği yapmak
Devlete karşı savaşa tahrik
Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama
Yabancı devlet aleyhine asker toplama
Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma
Düşman devlete maddi ve mali yardım
Anayasayı İhlal
Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı
Yasama organına karşı suç
Hükümete karşı suç
T.C. Hükümetine karşı silahlı isyan
Silahlı örgüt
Suç için anlaşma
Askeri Komutanlıkların Gasbı
Yabancı hizmetine asker yazma,yazılma
Savaş zamanında emirlere uymama
Savaş zamanında yükümlülüklere aykırılık
Savaşta yalan haber yayma
Devletin güvenliğine ilişkin belgelere yönelik suçlar
Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme
Siyasal veya askeri casusluk
Gizli kalması gereken bilgileri açıklama
Uluslararası casusluk
Devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik
Yasaklanan bilgileri temin
Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadı ile temini
Yasaklanan bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadı ile açıklama
Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi
Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma

i) Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30