Ceza Avukatı Gerekli midir?

Ekran-Resmi-2015-05-25-13.45.07-670x300
Ceza avukatı,
ağır ceza avukatı, en iyi ceza avukatı, ceza davaları avukatı gibi deyişler ne anlama gelir? Ceza avukatı denilince toplumda genellikle sadece sulh ceza hakimliği asliye ceza mahkemesi ve ağır ceza mahkemesindeki davalarla ilgilenen hatta ekseriyetle salt ağır ceza davalarına bakan avukat anlaşılmaktadır. Ceza avukatı deyişi avukatın sadece ceza hukuku alanında hizmet verdiğini, bu alanda uzmanlaştığını,ceza davaları dışında başka iş almadığını ifade eder. Bir avukat Müvekkillerine en etkin hizmeti sunabilmek istiyorsa bir alanda uzmanlaşması yerinde olur.

Ceza davaları kişilerin hürriyeti gibi oldukça hassas bir alanı ilgilendirdiğinden avukata son derece ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Kendisini ceza avukatı olarak adlandıran kişi bu sorumluluğun altından layıkı ile kalkabilmek için ceza hukuku mevzuatına hakim olmalı, sürekli kendisini güncelleyerek değişen kanunlardan,uygulamadan ve yargıtay kararlarından haberdar olmalıdır. Ülkemizde 2004 de yürürlüğe giren Yeni Ceza Kanununun birçok maddesinin bu tarihten günümüze(en son 18.06.2014) tam 19 kez değiştiğini dolayısı ile uygulamanın ve yargıtay kararlarının da paralel şekilde değişeceğini sadece ceza hukukuna hakim olmanın dahi son derece zor bir iş olduğunu göz ardı etmemek gerekir.

Ceza avukatı, suç işlediği iddia edilen kişinin üzerine atılı suçu işlemediğini veya iddia edildiğinden daha az cezayı hak ettiğini veya fiilin hukuka aykırı olmadığını veya hukuka uygunluk sebeplerinin varlığını ileri sürerek şüpheli veya sanığı savunan kişidir. Ceza avukatı şüpheli veya sanığı suçlamadan ve bunun cezai neticelerinden mümkün olduğunca kurtarmaya çalışır.Diğer yandan ceza avukatı mağdur olan kişiyi temsil ediyorsa suç işleyen kişinin en ağır şekilde cezalandırılması için de yargılamaya katılarak hizmet verebilir. Özetle ceza avukatı bir kişinin suç işlemesi veya herhangi bir suçun mağduru olması ile başlayan süreçte kendisine başvuran kişiye güncel net ve kapsamlı bilgi verebilmeli, yargılama aşamasında güvensizlik duymasını engellemeli, karakol,savcılık ve mahkemede en etkin şekilde temsilini sağlamalıdır.

Ülkemizde hukukun bir standardı yoktur. Mahkeme önünde yargılanan kişi gerçekte suçsuz dahi olsa nasıl olsa suçsuzluğum ortaya çıkar ceza avukatı tutmasam veya ceza avukatı arayışımda çok titiz davranmasam da olur mantığında hareket etmemelidir. Şüpheli veya sanık üstüne atılı suçu işlemediğini, suça konu eylemi gerçekleştirmediğini ya da suç konusu olayla ile ilgisinin bulunmadığını kendisi de ifade edebilir ancak teknik olarak savunma yapması, yargılama makamını ikna edebilecek biçimde suçsuzluğunu anlatabilmesi mümkün olmayabilir. Kişi ceza avukatının yardımından ne kadar erken yararlanırsa o kadar iyidir.

Yerel Mahkemece cezalandırılan bir kişinin cezası temyiz edildiğinde Yargıtay tarafından ağırlıklı olarak verilen cezaların onandığını düşünürsek öncelikle Yerel Mahkemede kişinin ceza almaması veya mümkün olduğu kadar az ceza alması için çalışılmalı, eğer bir ceza verildi ise bu cezanın temyizen bozulması için oldukça ciddi vakit ayrılarak profesyonel bir çalışma yapılmalıdır. Yine temyiz aşamasında yani dosyanızın Yargıtay’da görülmekte olduğu aşamada,  ek savunmalarınızın ve irdelenmesini istediğiniz noktaların değerlendirilmesi açısından azımsanamayacak derecede şansınız vardır. Hüküm kesinleştikten yani Yargıtay’da cezanız onandıktan sonra dahi başvurabileceğiniz olağanüstü kanun yolları mevcuttur. Umutsuzluğa kapılmaksızın yargılamanın her aşamasında hatta cezanız kesinleşse dahi bir ceza avukatının desteğini almanız son derece yerinde olacaktır

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30