Avukat Nedir?

lawyer-handshake-670x300
Avukat nedir? sorusunun cevabını ararken aynı zamanda günümüz toplumunda avukatlık mesleğine bakışı ve olması gerekeni  irdelemeden geçmek mümkün değildir.

Avukatlık mesleği; genellikle savunma ve hak arama mesleği olarak tanımlanmaktadır. Avukat doktorun hastasına tedavi uygulaması gibi Müvekkiline hukuki yardım sağlayarak hukuki sorununun çözümünü hedefler.

Avukat yargılamada maddi gerçeği ortaya çıkarmakla değil, temsil ettiği şahıs ya da tüzel kişinin lehine, menfaatine davranmakla yükümlüdür. Müvekkilinin aleyhine olan delilleri kullanamaz, söz ve davranışlarda bulunamaz.

Avukatın görevi: Ceza davalarında; suç işlediği ileri sürülen sanığın savunulmasını veya müdahil vekili olarak mağdur veya yakınlarının temsili ile sanığın cezalandırılmasını sağlamak, Hukuk davalarında ise temsil ettiği şahıs veya tüzel kişinin talebi doğrultusunda kanuni çerçevede Müvekkilinin hak arayışını sonuçlandırmaktır.

Önleyici hukuk koruması; Hukuki ihtilaf ortaya çıkmadan karşılıklı yükümlülükleri ihtiva eden bir protokol hazırlanması, ileride ortaya çıkması mümkün ihtilafın halli için önceden mağduriyeti ya da haklılığı tespit davaları açılması gibi önleyici hukuki hizmetler ve hukuki danışmanlık faaliyetleri de avukatlık mesleğinin görev kapsamında yer almaktadır.

Neden avukata ihtiyaç duyulmaktadır?

Davaların görülmesi sırasında uyulması gereken usuli hükümlerin, hukuki terimlerin anlaşılması ve somut olaya özgü olarak yorumlanması, nelerin delil teşkil edip etmeyeceğinin, hangi hukuki enstrümanların davada kullanılabileceğinin (örneğin belirli miktarın üzerindeki ihtilaflarda senetle yani yazılı delille ispat kuralı vardır, bu durumda tanık dinletemezsiniz.) belirlenmesi güçtür.

Bununla birlikte hak düşürücü ve zamanaşımı sürelerinin, görevli ve yetkili mahkemenin belirlenmesi, usule uygun ve dayanağı olan savunmalar ileri sürülmesi, hayatında hukuki eğitim almamış, hatta çok iyi hukuk eğitimi almış olsa dahi teori ile pratik arasındaki farkı yani uygulamayı bilmeyen, avukatlık yapmamış bir vatandaş için oldukça zor ve risklidir.

Kişi haklı da olsa kendisini çok iyi ifade edemeyebilir;  anlatımı, dili anlaşılabilir olmayabilir veya psikolojisi yargılama safhasına müsait değildir. Burada hukuki eğitim almış ve uygulamanın idrakında olan bir avukatın desteğinden yararlanması oldukça faydalı olacaktır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30