Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık

Bilisim-Sistemleri-Kullanilmasi-Suretiyle-Hirsizlik-Sucu-520x225

 

 

 

 

 

 

Bilişim sistemlerinin kullanılması sureti ile hırsızlık Türk Ceza Kanunu madde 142/2-e bendinde yer almaktadır. Kanuna göre, hırsızlık suçunun nitelikli halidir ve İşlenmesi hâlinde, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bilişim sistemi  TCK’nın 243. maddesi gerekçesinde  “verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sistemlerdir” şeklinde tanımlanmıştır. Bilişim sistemlerinin kullanılması sureti ile hırsızlık TCK madde 244 (bilişim suçları) ile karıştırılmamalıdır.

“…Örneğin, bir kasa ya da mağazanın bilişim sistemine bağlı merkezi kilit sistemine ulaşan hırsızların kilit sistemini depo veya kasa kapısının açılması üzerine buradaki eşyaları veya paraları çalmaları halinde klasik hırsızlık suçu bilişim sistemi kullanılarak gerçekleşmektedir… “ (YCGK 2009/11-193 E., 2009/268 K.,2009/268 K., 17.11.2009 T.)

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30