Ceza Alan Sanıkların 2. Şansı = İstinaf Dilekçesi Ve Duruşması

cocuk_evlilikleri_iptal_edilebilir_1461930002_4571

20.07.2016 tarihinden sonra verilen ceza mahkemesi kararları, süresinde itiraz edilmesi halinde artık temyize değil istinaf incelemesine tabi olacak, dosyalar da Yargıtay’a değil Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemeleri’ne gidecek. Peki nedir bu istinaf? Temyizden farkı nedir? Sanıklar için ne gibi bir faydası vardır? Mahkumiyetine karar verilen sanıklar bu ikinci şanslarını nasıl kullanmalı, nelere dikkat etmelidir?

        Hakimler de insandır ve hata yapabilirler. Hukuki bilgi eksiklikleri, dosyayı yeterince incelememeleri sebebiyle (uygulamada sıkça görüldüğü gibi) yanılgıya düşebilir veya zaafları, mahalli etki altında kalmaları nedeniyle tarafsızlıklarını  kaybedebilirler. Sonuçta hayatınızı alt üst edecek bir konuda hakkınızda hukuka aykırı, haksız bir mahkumiyet kararı verebilirler. Adli hataların giderilmesi ve mahkumiyetine hükmedilen sanığa  daha önce söylemediklerini de söyleme, yeni deliller sunma ve aleyhindeki kararın değişmesini sağlayabilme imkanı verilmesi adil yargılamanın gereğidir. İşte bu nedenle ilk mahkemelerin kararlarının kontrol ve denetimi için istinaf (Bölge Adliye) mahkemeleri kurulmuştur.

       İSTİNAF MAHKEMESİ NE İŞE YARAR?

        İstinafın kelime anlamı yeniden başlamaktır. İstinaf mahkemesi ilk mahkemede verilen karar ve hükümleri; maddi mesele (delillerin ve oluşun değerlendirilmesi) yönünden ve hukuki (olaya uygulanan hukuk kurallarının değerlendirilmesi) açıdan inceleyerek kontrol eder, gerekli durumlarda ilk mahkemenin kararını değiştirerek düzeltir,  yeni bir hüküm verir. 

       Şöyle ki;

       İstinaf mahkemesi, ilk mahkemenin kanuna aykırı karar verdiğini, delil değerlendirmesinde yanılgıya düştüğünü ya da maddi meseleyi (olayı) hatalı tespit ettiğini görürse, davaya baştan başlayacak, varsa toplanması gereken delilleri toplayacak, uygulanacak hukuk kurallarını belirleyecek ve yeni bir karar verecektir. İlk mahkemenin verdiği kararın usul ve yasaya, maddi olaylara uygun olduğunu tespit ederse de istinaf başvurusunu esastan reddedecektir.

       SANIKLAR 2. ŞANSLARINI NASIL KULLANMALI?

       İstinaf mahkemeleri yeni faaliyete geçtiği için istinaf yargılamasına tam anlamıyla hakim olan çok fazla ceza avukatı bulunmamaktadır. Uygulamada meslektaşların bir çoğu tarafından halen istinaf yolunun ne olduğunun ve nasıl değerlendirileceğinin bilinmediğiniBölge Adliye Mahkemesi yerine Yargıtay’a gönderilmek üzere ve istinaf yerine temyiz dilekçeleri hazırlanarak sunulduğunu, üzülerek gözlemlemekteyiz. Ceza mahkemesi kararlarının oldukça büyük bölümünün istinaf aşamasında kesinleşeceği düşünülürse mahkumiyetine karar verilen sanığın istinaf uygulamasını, kapsamını ve istinafta neler yapılabileceğini yeterince bilmeyen bir avukatla temsil edilmesi halinde telafisi olmayacak bir mağduriyete uğraması muhtemeldir. 

     Avukatınızın istinaf uygulamasına hakim olup olmadığını anlamak için istinafla ilgili internet üzerinden kısa bir araştırma yapın, kanun maddelerini (Özellikle CMK.272-285), yazılmış makaleleri okuyup aklınıza takılan soruları, anlayamadığınız konuları dosyanızla da ilişkilendirerek sorun. Gelişi güzel, belirsiz ve geçiştirici cevaplar yerine somut bilgiye dayalı ve tatmin edici cevaplar alırsanız, problem yoktur. Aksi halde (ki anlamanız zor olmayacaktır, bunun için hukuk bilmeniz gerekmez.) işin sonunda özgürlüğünden alıkonulacak olanın siz olduğunu da göz önünde bulundurun ve vakit kaybetmeden istinafta haklarınızı savunabileceksorularınıza tatmin edici cevaplar verebilecek, uygulamaya hakim bir ceza avukatı edinin.

     İstinaf temyiz değildir. İstinafta sanığa, temyizde tanınan imkanlardan çok daha fazlası tanınmakta, ilk mahkemenin kararında yasaya aykırılık görülürse duruşma açılmakta, sanık gerektiğinde savunmasını değiştirebilmekte, yeni delil sunabilmektedir. Bu nedenle eğer aleyhinize mahkumiyet hükmü verildi ise, derhal istinaf uygulamasına hakim bir ceza avukatı edinmeniz faydanıza olacaktır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30