Ceza Avukatı Tutmak Zorunda mıyım?

Ekran Resmi 2016-01-11 15.26.23

CMK Mad 150’e göre alt sınırı beş yıl ve daha az olan suçlarla ilgili avukat yardımı almak ya da almamak şüpheli veya sanığın isteğine bağlıdır. Şüpheli veya sanık hakkında birden fazla suçlama varsa burada her bir suçun alt sınırı ayrı ayrı dikkate alınır, bütün suçların alt sınırının toplamına bakılmaz.

Alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçtan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada ise şüpheli ve sanıklara zorunlu olarak avukat tayin edilecektir. Yani eğer yargılandığınız suçun alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezası ise siz tayin etmeseniz de zorunlu müdafilik sistemi devreye girecek ve barodan size bir avukat tayin edilecektir. Size tayin edilecek avukat normal avukatlık ücret ücretlerine oranla devlet tarafından karşılanan nispeten cüz’i miktarlar karşılığında zorunlu müdafii olarak tayin edilmek isteyen ve bu talepleri gereği sisteme kaydedilen meslektaşlardan oluşur ve size tayin edilecek zorunlu müdafiiyi seçme şansınız yoktur. Avukat olarak bir vatandaşımızın oldukça ağır cezai sorumluluğunu cüz’i ücretler karşılığında alabilmem mümkün olmadığından bu sisteme kaydedilme gibi bir düşüncem hiçbir zaman olmamıştır.

Eğer maddi durumunuz elveriyor ise, ceza avukatı seçiminizde ödeyeceğiniz ücreti esas almamanız, yargılandığınız konu hakkında güncel ve net bilgiye, yeterli uygulama tecrübesi ve başarısına, etkin ifade ve temsil yeteneğine sahip bir ceza avukatı tercih etmeniz tavsiye olunur. Özgürlüğünüzün maddi karşılığı olmadığını unutmayınız.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30