Ceza Avukatının Tutuklama Kararına İtirazı

terazi1359016093-670x300
İyi bir ceza avukatının amacı müvekkilinin yani temsil ettiği şüphelinin özgür yargılanmasını sağlamaktır. Verilmiş bir tutuklama kararı varsa buna itiraz edilirken dikkat edilmesi gereken birçok unsur vardır.

Öncelikle yapılması gereken, matbu, gelişigüzel bir dilekçe vermekten kaçınmaktır. Çünkü her olay kendi içerisinde özellik gösterir yani her olayın itiraz sebepleri farklıdır. Demek oluyor ki internet sitelerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda bizzat ya da bir arzuhalciye yazdırılan dilekçelerle olumlu sonuç alabilmek zordur. Öncelikle olayın içeriğine hakim olmak tüm aşamaları bilmek ve buna göre hukuka aykırı bir durum tespit edildiğinde bu durumu net bir şekilde ifade etmek gerekir. Dolayısıyla bu itirazın gerekli donanıma sahip bir ceza avukatı vasıtası ile yapılmasında yarar vardır.

Tutuklama kararına itiraz ederken incelenmesi gereken unsurlardan  birkaçı;

* Şüphelinin tutuklama nedeni ile mağduriyete uğrayıp uğramadığı,

* Suçun tutuklamayı gerektirir nitelikte olup olmadığı,

* Delillerin tutuklama için yeterli olup olmadığı,

* Tutuklama öncesindeki aşamada, gözaltına alma, arama, muayene ve diğer konularda hukuka aykırı bir durumun olup olmadığı,

* Şüphelinin yaşı, zihinsel durumu, hastalığı v.s. incelenerek tutuklamayı gerektirir nitelikte olup olmadığı,

* Suç vasfının değişme ihtimalinin var olup olmadığı gibi somut olaya göre araştırılacak diğer hususlarla birlikte itiraz sebeplerinin var olup olmadığı araştırılmalıdır.

TUTUKLAMA KARARINA İTİRAZIN ŞEKLİ?

İlgili kanun maddesinde de belirtildiği gibi şüpheli veya müdafii (ceza avukatı) tutuklama kararını veren mahkemeye 7 gün içinde itiraz edebilir. Kararı veren hakim veya mahkeme bu itirazı üç gün içinde inceler, bu inceleme sonucu daha önce verdiği tutuklama kararını kaldırabilir. Eğer kararını değiştirmezse tutuklamaya itirazı incelemesi için itiraz merciine gönderir.

İtiraz mercii kararını mümkün olan en kısa sürede verir. İtiraz merciinin verdiği red kararı kesindir. Tutuklama kararını inceleyen merciin verdiği serbest bırakma kararına karşı Cumhuriyet savcısının itiraz hakkı yoktur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30