Ceza Dosyası Temyiz Aşamaları

Ekran Resmi 2016-01-11 16.27.31
1) Ceza Mahkemesinde hüküm verildikten sonra 7 gün içerisinde tarafların hükmü temyiz etme hakkı vardır. Kararın verildiği duruşmada kendisi veya vekili hazır bulunmayan-yokluğunda karar verilen taraf için temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar. Uygulamada gerekçeli karar yazılmadığından 7 gün içerisinde süre tutum dilekçesi adı verilen kısa temyiz dilekçesi verildiği görülmektedir. Eğer kararın verildiği duruşmada kendisi veya vekili hazır bulunan taraf bu dilekçeyi süresinde vermez ise hüküm kesinleşir ve temyiz hakkı ortadan kalkar. (Ağır hastalık, kaza gibi mazerete dayalı zaruri hallerde temyiz süresi kaçırıldı ise kararı temyiz  edebilmeniz için kanuni yollar vardır, Ayrıca eğer bir mazerete dayalı olmamakla birlikte sehven-yanlışlıkla unutularak süre kaçırıldı ise yine şartları varsa kanun yararına bozma yoluna başvurulabilir)

2) Süresinde kararı veren mahkemeye temyiz dilekçesi verilirse; Mahkeme dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir. Burada dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alarak arşive gönderilir.

3) Arşivde sırası gelen dosya Yargıtay Cumhuriyet savcısı tarafından incelendikten sonra onama, düzelterek onama veya bozma düşüncesi içeren tebliğname ile birlikte ilgili Yargıtay ceza dairesine gönderilir. Burada kaydı yapılan ve daire esas numarası alan dosya ön incelemesi yapıldıktan sonra ilgili bölüme teslim edilir.

4) Tevzi memurunca dosya ilgili tetkik hâkimine teslim edilir. Tetkik hâkimi dosya incelemesini yapar, Yargıtay Ceza Dairesi müzakere sonrasında ONAMA, DÜZELTEREK ONAMA veya BOZMA kararı vererek dosyayı karar bölümüne teslim eder.

5) Karar numarası verilen ve ilamı yazılan dosya kontrol edilip onaylanmak üzere ilam memuru tarafından yazı işleri müdürüne teslim edilir. İlam onay işlemi yapılan dosya yerel mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir.

6) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı ilgili yerel mahkemeye gönderir.

Yargıtayda bulunan dosyanızın temyiz süreci hakkında güncel bilgi ve destek almanız, gerektiğinde ek savunma dilekçeleri ile dosyanıza savunma anlamında katkıda bulunmanız açısından bir ceza avukatından yardım almanız faydanızadır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30