Ceza Kararlarının Temyiz süreci

hukuk_banner-670x300
Ceza Mahkemesine temyizen gönderilen dosyanızın ne gibi aşamalardan geçtiğini aşağıda ayrıntılı olarak izah etmeye çalıştık.

1- Ceza Mahkemesinde hüküm verildikten sonra 7 gün içerisinde tarafların hükmü temyiz etme hakkı vardır. Kararın verildiği duruşmada kendisi veya vekili hazır bulunmayan (yokluğunda karar verilen) taraf için temyiz süresi gerekçeli kararın tebliğinden itibaren başlar.

2- Süresinde kararı veren mahkemeye temyiz dilekçesi verilirse; Mahkeme dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderir. Burada dosya kayıt edilir ve bir tebliğname numarası alarak arşive gönderilir.

3- Arşivde sırası gelen dosya Yargıtay Cumhuriyet savcısı tarafından incelendikten sonra tebliğname ile birlikte ilgili Yargıtay ceza dairesine teslim edilir.
Burada kaydı yapılan ve daire esas numarası alan dosya ön incelemesi yapıldıktan sonra ilgili bölüme teslim edilir.

4- Tevzi memurunca dosya ilgili tetkik hâkimine teslim edilir. Tetkik hâkimi dosya incelemesini yapar, müzakere sonrasında karara bağlanan dosyaları karar bölümüne teslim eder.

5- Karar numarası verilen ve ilamı yazılan dosya kontrol edilip onaylanmak üzere ilam memuru tarafından yazı işleri müdürüne teslim edilir. İlam onay işlemi yapılan dosya yerel mahkemesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilir.

6- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı ilgili yerel mahkemeye gönderir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30