Ağır Ceza Avukatı Ve Delillerin İleri Sürülmesi

Evidence_1-670x300
Öncelikle halkın ve ceza avukatının bilmesi gereken en önemli husus ceza yargılamasında delil serbestisinin varlığıdır. Yani maddi gerçeği ortaya çıkarmaya yarayan her şey delil olabilir.

Ancak her ne kadar delil serbestisi kabul edilse de ispat aracı olarak değerlendirilen delillerin bir takım özellikleri taşıması gerekmektedir.

Bunlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir;

* Delilin, olayın tümünü veya bir kısmını ispat edebilecek nitelikte olması,

* Delilin beş duyu organından en az bir tanesi ile algılanabilecek nitelikte olması,

* Delilin hukuka uygun yollardan elde edilmiş olması,

* Delilin güvenilebilir olması

Somut olayın özelliğine göre nelerin delil olarak değerlendirilebileceği iyi bir ceza avukatı tarafından kolaylıkla tespit edilebilecektir. Delilleri üçe ayırarak incelemek mümkündür.

Bunlar;

a) Beyan delili ; buna örnek olarak ifadeler, tanık anlatımları verilebilir.

b) Belge delili ; buna örnek olarak yazılı belgeler, fotoğraflar adli sicil kayıtları verilebilir.

c) Belirti delili ; buna örnek olarak olay yeri inceleme sırasında elde edilen parmak izleri vs. verilebilir.

Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nun da bir takım deliller yasak delil olarak kabul edilmiştir.

Bunlar;

a) Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmemesi.

b) Yasak sorgu metotları.

c) Değerlendirme yasaklarıdır.

Burada amaç hukuka aykırı delil elde edilmesini engellemektir. Çünkü hukuka aykırı şekilde elde edilen deliller hükme esas alınamaz, örneğin yasak sorgu yöntemleri ile elde edilen deliller yasak delil olarak kabul edilir ve hükme esas alınmaz.

Ceza yargılamasında, delil maddi gerçeğin ortaya çıkması bakımından en önemli araçtır. Bu sebeple delillerin çok net bir şekilde tespit edilmesi lehe olan unsurların titizlilikle belirlenmesi gerekmektedir.

Nelerin dosya kapsamında lehe delil olduğu çoğu zaman sıradan bir vatandaş tarafından anlaşılmayabilir. Örneğin bir tanığın söylediği tek bir cümle, tutanakta yer alan ikrar niteliğinde bir beyan, davanın seyrini tamamen değiştirebilir. Bu sebeple ceza yargılaması aşamasında iyi bir ceza avukatından yardım almak oldukça önemlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30