Cinsel Suçlarda İspat

Judge holding gavel in courtroom

          Ceza hukukuna göre herkes suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masumdur, suçlu olduğunuz kanıtlanamazsa beraat edersinizCinsel suçlarda ise mahkum olmamanız için suçsuz olduğunuzu ispat etmeniz” gerekir. Çünkü mahkeme, başkaca delil bulunmasa da sadece mağdurun beyanına itibarla (iddiasını doğru kabul ederek) mahkumiyetinize karar verebilir. Yani eğer haksız yere de olsa cinsel bir suçtan yargılanıyorsanız masumiyetinizi kanıtlayamazsanız mahkum olacaksınız demektir.

        Peki cinsel suçtan yargılanan sanık suçsuz olduğunu nasıl ispat edebilir?

        Savcılıkların ve mahkemelerin cinsel suçlarda en çok değer verdiği delil mağdur beyanıdır. Çünkü bu öyle bir delildir ki tek başına dahi sanığın mahkumiyetine karar verilmesi için yeterlidir. Dolayısıyla cinsel davalarda sanığın ve ceza avukatının en önemli hedefi mağdur beyanı olmalıdır. Eğer sanığın avukatı somut deliller ortaya koyup da mağdurun aşamalardaki beyanlarının samimiyetini, tutarlılığını mahkemeye sorgulatmayı başarabilir veyahut mağdura ifadesi  sırasında sorular sorup şaşırtarak aşamalardaki beyanları arasında çelişkiler yaratabilir ise ancak o zaman ceza hukuku temel prensipleri devreye girer ve şüpheden yararlanan sanığın beraat etmesi mümkün olabilir

         Sanık neden iyi bir ceza avukatı edinmek zorundadırİcra veya boşanma dosyalarına da bakan bir avukat onu savunamaz mı? 

          Örneğin eğer hakkınızda cinsel istismar suçlaması ile dava açıldı ise, mağdur çocuğun dinleneceği duruşmada iyi bir ceza avukatı ile temsil edilmeniz “HAYATİ” önem taşımaktadırÇünkü cinsel istismar suçunda mağdur çocuklar kural olarak (CMK. Mad. 236) duruşmada “bir kez” dinlenirler Yine uygulamada mağdurun avukatının talebi halinde (CMK. Mad. 184) kapalı oturum yapılmakta yani izleyiciler dışarı çıkartılıp duruşma salonu boşaltılmakta, yine mağdurun dinlenilmesi sırasında “mağdurun sanığın huzurunda rahat ifade veremeyeceği, gerçeği söylemeyeceğinden” (CMK. Mad. 200.bahisle sanık da mağdurun dinlenmesi sırasında duruşma salonundan çıkartılabilmekte, salonda yalnızca sanık müdafii (avukatı), mağdur çocuk, şikayetçiler (mağdurun anne-babası gibi), duruşma savcısı ve mahkeme heyeti kalmaktadırYani mağdurun ifadesi sırasında duruşma salonunda sanığı temsilen “yalnızca” sanık avukatı mutlak surette hazır bulunabilmektedir. Dolayısıyla mağdurun ifadelerinde çelişkiler mevcutsa bu çelişkilerin ortaya konması ve mağdura sorular sorularak çelişkiler yaratılması suretiyle sanık lehine delil oluşturulması SADECE sanık avukatının yapabileceği bir şeydirBu açıdan sanık avukatının mağdurun dinlendiği celse hazır bulunmaması (mazeret göndermesi gibi) veya mağdur beyanını dinledikten sonra soru yöneltmeyip “..aleyhe beyanları kabul etmiyoruz.. diyerek bir daha önüne gelmeyecek bu fırsatı geçiştirmesi temsil ettiği sanık açısından trajiktir

       Cinsel suçlarda sanık hangi delilleri ileri sürebilir?

       Fotoğraf, telefon kayıtları, otel kayıtları, tanık beyanları, Adli Tıp Kurumu raporu, hastane raporları, keşif v. b. mağdur beyanının değerini düşürebilecek her türlü delil. (Uygulamada kullandığım bazı delillere ve delil elde etme yöntemlerine burada yer veremiyorum; somut olayın özelliklerine ve çalışma şekline göre avukatınız sizi en doğru şekilde yönlendirecektir.)

      Eğer cinsel suç işlediğiniz iddiası ile yargılanıyorsanız bir an önce iyi bir ceza avukatı edinin, mevcut avukatınızın mesleki yeterliğine güvenmiyorsanız da değiştirin.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30