Çocuğun Basit Ve Nitelikli Cinsel İstismarı Suçlarının Cezası Nedir?

ekran-resmi-2016-11-29-15-41-59

Çocuğun cinsel istismarı; 15 yaşını doldurmamış veya doldursa da algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara karşı cebir(zor kullanma), tehdit, hile v.b. şekilde iradeyi etkileyerek gerçekleştirilen cinsel davranışlardır. Bu suçta mağdur çocuğa fiziksel temas şarttır.         

a)Basit cinsel saldırı: Cinsel davranışlarla mağdur çocuğun vücut dokunulmazlığının cinsel ilişkiye, organ vs. cisim sokmaya varmayan derecede ihlal edilmesidir.

b)Nitelikli cinsel saldırı: 15 yaşından küçük mağdurun rızası olsun olmasın vücuduna (vajinal, oral, anal yoldan) organ veya sair cisim (cop,sopa,şişe vb.) sokulması suretiyle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi veya cebir, tehdit, hile v.b.yönetmelerle iradesini etkileyerek 15-18 yaş aralığındaki çocuğun vücuduna organ veya sair cisim sokulmasıdır.

Cinsel istismar cezaları   6545  Sayılı Kanun (28.06.2014) Öncesi Sonrası

TCK 103/1: ÇOCUĞUN BASİT CİNSEL İSTİSMARI

3-8 yıl hapis                                                                                                  

8-15 yıl hapis,

mağdur 12 yaşından küçükse 10-15 yıl hapis (6763 sayılı kanunla getirildi, 24.11.2016 dan itibaren)

TCK.103/1-2.Cümle   SARKINTILIK

  ——-   

3-8 yıl hapis

(mağdur 12 yaşından küçükse 5-8 yıl hapis 6763 sayılı kanunla getirildi 24.11.2016 dan itibaren)

(Fail de çocuk ise şikayete tabi)

TCK 103/2: ÇOCUĞUN NİTELİKLİ CİNSEL İSTİSMARI

8-15 yıl hapis                                                                                    

en az 16 yıl hapis 

(mağdur 12 yaşından küçükse en az 18 yılhapis 6763 sayılı kanunla getirildi 24.11.2016 dan itibaren)

TCK. 103/3 CEZA ARTIRIMI GEREKTİREN HALLER /

Üçüncü dereceye kadar kan hısmı, üvey baba, evlat edinen tarafından işlenmesi

1/2 Artırım 103/3-c               1/2 Artırım

(3.dereceye kadar kayın hısmı, üvey anne-üvey kardeş dahil)

–vasi-eğitici-öğretici-bakıcı,sağlık hizmeti veren koruma, gözetim yükümlülüğü bulunan kişilerce

1/2 Artırım 103/3-d             1/2 Artırım

(koruyucu aile ve bakım yükümlüsü dahil)

hizmet ilişkisi veya nüfuzunu kötüye kullanan tarafından 1/2 Artırım 103/3-e             1/2 Artırım

(kamu görevini kötüye kullanan dahil)

-Birden fazla kişi tarafından birlikte 1/2 Artırım 103/3-a             1/2 Artırım
Toplu yaşam zorunluluğu olan ortamlarda ——— 103/3-b 1/2 Artırım
103/4  15 yaşını doldurmamış veya algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara  karşı cebir (zor) kullanılması 1/2 Artırım 1/2 Artırım

(veya 15-18 arası çocuklara karşı silah kullanılması)

103/5 kasten yaralamanın ağır neticeleri olursa ayrıca ceza ayrıca ceza
103/6 Mağdurun beden& ruh sağlığının bozulması en az 15 yıl hapis Kaldırıldı.
103/7 Mağdurun bitkisel hayata girmesi & ölümü ağırlaştırılmış müebbet 103/6 ağırlaştırılmış müebbet

Not: AYM İptal kararları nedeniyle yakın zamanda bu maddeyle ilgili yeni kanuni düzenleme yapılacak olup henüz resmi gazetede yayımlanmadığından yürürlüğe girmemiştirAncak kabul edilen tasarıya göre 12 yaş altındaki mağdurlara karşı ceza miktarları daha da artırılmıştır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30