Çocuğun Cinsel İstismarında Şikayetten Vazgeçmenin Etkisi

Judge-gavel_2750988b-620x300

         Çocuğun cinsel istismarı suçu işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan veya mahkumiyetine hükmedilen sanıkların ve doğal olarak yakınlarının aklına gelen ilk sorulardan biri; ‘’Acaba karşı tarafı (mağduru, mağdur ailesini) ikna etsek, şikayetlerinden vazgeçseler bu suçlamadan/davadan/hapis cezasından kurtulur muyuz?’’ sorusudur. Sorunun cevabı ise işlenen cinsel suçun türüne ve uygulanması gereken kanun maddesine göre değişmektedir;

A) TCK. 103/1 Çocuğun basit cinsel istismarında şikayetten vazgeçme;

           Çocuğun basit cinsel istismarı: Rızası olsun olmasın 15 yaşını doldurmamış veya doldursa da algılama yeteneği gelişmemiş çocukların veyahut cebir (zor kullanma), tehdit, hile gibi iradesini etkileyerek 15-18 yaş aralığındaki çocukların organ ve sair cisim sokmaya varmayan derecede vücut dokunulmazlıklarının cinsel davranışlarla ihlal edilmesidir.

     *15-18 yaş aralığında ve algılama yeteneği gelişmiş çocuğun rızası ile gerçekleştirilen ve cinsel ilişkiye (organ, cisim sokmaya) varmayan cinsel davranışlar suç teşkil etmez.

       Çocuğun basit cinsel istismarı suçu şikayete bağlı değildir; yani mağdur ve ailesi şikayetçi olmasa da suçu bir şekilde öğrenen (ihbar gibi) C. Savcılığı re’sen (kendiliğinden) soruşturma açar ve yargılama sırasında mağdur ve ailesi şikayetten vazgeçse dahi mahkeme davaya devam ederek hüküm verir, davanın düşmesi söz konusu olmaz.

      Not: Suçun sarkıntılık suretiyle (kısa süreli dokunup çekme, elleme gibi) işlenmesi halinde fail (suçu işleyen) de çocuk ise (yani 18 yaşından küçükse) suç şikayete tabidir.

B) TCK. 103/2 Çocuğun nitelikli cinsel istismarında şikayetten vazgeçme;

     Çocuğun nitelikli cinsel istismarı: 15 yaşından küçük mağdurun rızası olsun olmasın vücuduna (vajinal, oral, anal yoldan) organ veya sair cisim (cop, sopa, şişe vb.) sokulması suretiyle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi veya 15-18 yaş aralığındaki çocuğun cebir, tehdit, hile v.b. yöntemlerle iradesini etkileyerek vücuduna organ veya sair cisim sokulmasıdır.

       Çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçu şikayete bağlı değildir; yani mağdur ve ailesi şikayetçi olmasa da suçu bir şekilde öğrenen (ihbar gibi) C. Savcılığı re’sen (kendiliğinden) soruşturma açar ve mağdur ve ailesi şikayetten vazgeçse dahi mahkeme davaya devam ederek hüküm verir, davanın düşmesi söz konusu olmaz.

        Sonuç; Çocuğun basit ve nitelikli cinsel istismarı suçları (sarkıntılık suçunda suç tarihinde sanığın da çocuk, yani 18 yaşını doldurmamış olması hali istisna olmak üzere) şikayete tabi değildir. Yani mağdur ve ailesinin şikayetten vazgeçmesi sizi yargılanmaktan ve hapis cezası almaktan kurtarmaz. Burada şu hususa dikkat edelim; şikayete tabi olmayan suçlarda da karşı taraf şikayetten vazgeçme dilekçesi verebilir, şikayetinden vazgeçebilir ancak bu sizin davadan/hapis cezasından kurtulmanızı sağlamayacaktırCinsel suçlardan yargılanan sanıklar (ve yakınları) mutlaka iyi bir ceza avukatı edinmeli, bilgisizlik nedeniyle yanılgıya düşüp içinde bulundukları durumu daha da kötüleştirmemeli, mantıklı hareket etmelidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30