Etkin Pişmanlık Hangi Suçlarda Uygulanır?

gurur-724254-670x300
Etkin pişmanlık hangi suçlarda uygulanır, hangilerinde uygulanamaz? Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanma Koşulları Nelerdir?

a) Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanacağı suçlar;

Hırsızlık (md.141-147)
Yağma (md.148-150)
Mala zarar verme (md.151-152),
Güveni kötüye kullanma (md.155),
Dolandırıcılık (md.157-159),
Hileli iflas (md.161),
Taksirli iflas (md.162),
Karşılıksız yararlanma (md.163)
Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması (md. 245/1)

b) Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanamayacağı mala karşı suçlar;

İbadethanelere ve mezarlıklara zarar verme (md.153).
Hakkı olmayan yere tecavüz etme (md.154),
Bedelsiz senedi kullanma (md.156),
Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf etme (md.160),
Şirket veya kooperatifler hakkında yanlış bilgi verme (md.164),
Bir suçun işlenmesiyle elde edilen eşyayı veya diğer malvarlığı değerini, bu suçun işlenmesine İştirak etmeksizin, satan, devreden, satın  alan veya kabul eden kişi hakkında (md.165),
Bilgi vermeme (md.166)

YARGITAY KARARLARINA GÖRE ETKİN PİŞMANLIK UYGULANMA KOŞULLARI

1- Etkin pişmanlığa uygun, TCK’nın 168.maddesinde sayılan suçlardan birisinin işlenmiş olması,
2- Tamamlanmış bir suçun söz konusu olması (teşebbüs halinde etkin pişmanlık uygulanmaz.)
3- Sanığın veya şüphelinin pişmanlık göstererek, aynen iade veya tazmin suretiyle zararı gidermesi,
4- Sanığın veya şüphelinin aynen iade veya tazmini kendi isteğiyle yapmış olması,
5- İade veya tazminin, dava açılmadan önce veya dava açıldıktan sonra fakat hüküm verilmeden önce yapılması.

Hakkında ceza davası veya soruşturması açılan kişinin etkin pişmanlıktan ve ceza kanunda lehine düzenlenmiş diğer hükümlerden yararlanıp yararlanamayacağını ve nasıl yararlanabileceğini uygulama tecrübesi olan ve konusunda uzman bir ceza avukatından destek alarak belirlemesi oldukça faydasına olacaktır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30