İfadeye Çağrıldım Avukat Tutmalımıyım?

dolma-kalem-670x300
Savcılığa/Karakola İfadeye çağrıldım, avukat tutmalı mıyım?

Hakkınızda açılan bir soruşturma (savcılık) dosyası ya da karakol şikayeti ile ilgili ifadenizin alınması gerekiyorsa beraberinizde avukatınızın bulunması oldukça yararınıza olacaktır. Aksi halde yani hakkınızdaki suçlamanın ne olduğunu, dosyada lehinize ya da aleyhinize ne gibi bilgi ve belgeler bulunduğunu bilmeden ifade vermeye gitmeniz aleyhinize telafisi güç sonuçlar doğurabilir.

Daha önce savcılığa ya da karakola gitmemiş, hukuki mevzuat ve uygulamadan bihaber olmanızın üzerinizde aşırı bir psikolojik baskı ve tedrginlik oluşturacağını da düşünürsek bu durum kendinizi tam olarak ifade edememenize ya da aleyhinize delil olabilecek beyanlarda bulunmanıza neden olabilir. Savcılık veya karakolda verilen ifadeniz, soruşturmanın devamı, tutuklu yargılanıp yargılanmayacağınız, hakkınızda dava açılıp açılmayacağı gibi hususlarda dosyanın akıbeti açısından son derece belirleyici olacaktır. Bu nedenle eğer maddi imkanınız elveriyor ise ifadenizi vermeden önce bir avukat tutmanız, mümkünse ifadenizden önce avukatınızın gidip dosyayı incelemesi, sizi bilgilendirmesi ve ifade ve sorgu süresince yanınızda hazır bulunması soruşturmanın lehinize gelişmesi bakımından son derece yerinde olacaktır. Şüpheli avukatı, soruşturma evresinde, dosya “içeriğini” inceleyebilir ve istediği belgelerin bir örneğini, “harçsız” olarak alabilir. (CMK. m. 153/1). “Şüpheli veya sanık, vekaletname aranmaksızın avukatı ile her zaman ve konuşulanların başkalarının ‘duyamayacağı’ bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin, müdafii, avukatı ile yazışmaları denetime tabi tutulamaz.” (CMK. m. 154) Bilgi eksikliği güvensizlik getirir. Geleceğinizi ağır şekilde etkileyebilecek bir konuda yanınızda konunun uzmanı ne yaptığını bilen bir ceza avukatının hukuki desteğinden-yardımından yararlanmanız, güvensizliğinizi ortadan kaldıracaktır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30