Kanun Yararına Bozma Başvurusu Sonrası Süreç

Ekran Resmi 2016-04-07 15.18.26

Dilekçeyi alan C. Başsavcılığı dosyayı mahkemesinden isteyecek ve dosyayı inceleyerek, gerekçeli görüşlerini de belirterek (uygulamada yerel savcılığın kendi görüşünü de belirtme usulüne her zaman uymadığı görülmektedir.) dosyayı dilekçenin gönderilmesi istenen kuruma Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Kanun Yararına Bozma Bürosu’na (veya Yargıtay C. Başsavcılığı’na) gönderecektir.

    İnceleme sonunda Adalet Bakanlığı kanun yararına bozma yoluna başvurulması gerektiği kanaatine varırsa Yargıtay C. Başsavcılığı aracılığıyla dosyayı Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderir. (İşbölümüne göre dosya temyiz edilmiş olsaydı hangi daireye gidecekse o daireye gönderilecektir.) Yargıtay İlgili Ceza Dairesi Adalet Bakanlığı’nın kanun yararına bozma talebini yerinde görürse mahkumiyet kararının bozulmasına karar verir. Eğer hukuka aykırılık nedeni mahkumiyet kararının kaldırılmasını veya daha az cezaya hükmedilmesini gerektiriyorsa, cezanın kaldırılmasına veya daha hafif cezaya hükmedilmesine doğrudan Yargıtay Ceza Dairesi tarafından karar verilir. Eğer hukuka aykırılık nedeni davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını kaldırma ve kısıtlama sonucunu doğuran bir usul işlemine ilişkin ise mahkumiyet kararı bozularak dosya yerel mahkemeye gönderilir ve kararı veren yerel mahkeme tarafından yeniden yapılacak yargılama sonucunda gereken hüküm verilir. (Kanun yararına bozma kararlarına karşı yerel mahkemece direnilemez ve kanun yararına bozma sonrası yerel mahkemece verilecek hüküm hiçbir şekilde önceki hükümle belirlenmiş cezadan fazla olamaz.) Yargıtay Ceza Dairesince mahkumiyet hükmünün hükümlü lehine kanun yararına bozulması yönünde bir karar verirse, hükmün infazının durdurulmasına ve hükümlü başka bir suçta hükümlü veya tutuklu değil ise derhal salıverilmesi için yazı yazılmasına da karar verilmektedir.

     Kanun yararına bozma olağanüstü bir denetim yolu olması sebebiyle dar kapsamlıdır; yani temyizde ileri sürülebilecek ve incelenebilecek her türlü hukuka aykırılığın öne sürülüp incelenmesine elverişli bir kanun yolu değildir. Uygulamada delillerin takdir ve değerlendirilmesinde Yerel Mahkemece hataya düşüldüğünden ya da mahkemenin kanaat ve takdir yetkisine giren veya takdirini hatalı kullanmasına ilişkin hususlardaki hukuka aykırılıklarla ilgili olarak kanun yararına bozma yoluna başvurulamayacağına dair  kararlar verilmektedir.

    Bu kanun yoluna başvurulması istenmesinin herhangi bir şekilde hükümlü aleyhine sonuç doğurma ihtimali olmadığı değerlendirildiğinde temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen mahkumiyet hükümlerine karşı eğer hükümde hukuka aykırılık olduğu düşünülüyorsa (mümkünse konuya hakim bir ceza avukatından destek alarak) Adalet Bakanlığı’ndan kanun yararına bozma kanun yoluna başvurmasının talep edilmesi gerektiğini düşünmekteyim.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30