Kanun Yararına Bozma Başvurusunda Usul

155370187-1-507x300

Başvuru Süresi;

     Kanun yararına bozma yasa yoluna başvurulması açısından herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Hüküm tamamen infaz edilmiş olsa dahi bu yola başvurulmasına engel değildir. Çünkü hükmün sicil kaydına geçme ve tekerrüre esas alınma gibi sonuçları infazdan sonra devam etmektedir.

Başvuru Şekli;

     Adalet Bakanlığı’ndan sanık lehine “hukuka aykırı bir kararın kanun yararına bozulmasını talep etmesi” isteniyorsa Bakanlık, Sanık veya müdafiinin talep ve gerekçesi ile bağlı olmasa da yazılı bir dilekçe sunularak neden kanun yararına bozma yoluna gidilmesi gerektiğinin başvurulması istenen kanun yolunun tekniğine uygun şekilde açıklanması isabetli olur. Adalet Bakanlığı’ndaki iş yoğunluğu da dikkate alındığında ceza hukukuna hakim bir avukat tarafından ciddi vakit ayrılıp dosya üzerinde inceleme yapılarak kanun yararına bozma yasa yoluna uygun bir çalışma hazırlanarak gönderilmesi, talebi inceleyecek kanun yararına bozma bürosunun değerlendirme sürecini kısaltmak ve dikkate değer bir hukuka aykırılığın sehven gözden kaçırılmasını engellemek suretiyle hükümlü lehine değerlendirilebilir.

Başvurulacak Merci;

    Mahkumiyet kararının temyiz edilmeksizin kesinleştiği hallerde, Adalet Bakanlığı’na (veya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na) gönderilmek üzere kararın verildiği yer C. Başsavcılığı’na verilecek bir dilekçe ile Adalet Bakanlığı’ndan (veya Yargıtay C. Başsavcılığından -kısıtlı yetkisi var) kanun yararına bozma yoluna başvurması istenebilirDilekçenin, inceleme yetkisi daha geniş olduğu için Adalet Bakanlığı’na gönderilmesinin istenmesinin daha doğru olacağı kanaatindeyim. Doğrudan da Adalet Bakanlığı’na veya Yargıtay C. Başsavcılığı’na da başvurulabilir, ancak bu halde  mahallinden dosya incelenmek üzere isteneceğinden isteme ve dosyanın geliş süreci zaman kaybı oluşturacaktır.

Başvuruda Bulunabilecek Kişiler?

     Bu dilekçeyi hükümlü müdafi, hükümlü vasisi veya herhangi bir ilgili verebilir. Esasen kimlerin bu konuda başvuruda bulunabileceğine yönelik kanunda bir kısıtlamaya gidilmemiş, Adalet Bakanlığı’nın hukuka aykırılığı bir şekilde öğrenmesinden bahsedilmiştir. Kendi verdiği ve temyiz incelemesinden geçmeksizin kesinleşen bir kararındaki hukuka aykırılığı fark eden Mahkeme dahi kararı aleyhine kanun yararına bozma yoluna başvurması için Adalet Bakanlığı’na müracaat edebilir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30