Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak

29045822-620x300
Yaşadığınız zor, sıkıntılı ya da başka herhangi bir süreçte bir hata yapmış, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almış, kullanmış ya da bulundurmuş olabilirsiniz.

Bu aşamada kendinizi doğru bir şekilde ifade etmeniz ve bu uyuşturucu maddeyi ticaret amacı ile değil de kullanmak amacı ile bulundurduğunuzu kanıtlamanız gerekmektedir. Yani daha az ceza almanızı veya hiç ceza almamanızı gerektiren bir halin varlığı halinde derhal harekete geçilmeli, iyi bir ceza avukatı vasıtası ile savunma ispatlanmalıdır.

Türk Ceza kanunun 191. maddesinde kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu açıklanmıştır; Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan  kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (18.06.2014 değişikliği ile maddede bu şekilde ceza artırımına gidilmiştir.)

“Olay yakalama tutanağına göre; alınan arama kararı sonrası sanık A.’ın evine girildiğinde yoğun duman olduğunun belirtildiği, sanık M.’de esrar içmede kullanılan ve esrar bulaşığı tespit edilen zıvanayla salonda sehpanın üzerinde kilitli poşet içinde net 0,3 gram esrar ele geçirildiği, sanıkların esrarı kullanmak için bulundurduklarını savundukları, sanıkların temin ettikleri veya ticaretini yaptıkları kabul edilen diğer maddelerin ele geçirilememesi sebebiyle uyuşturucu ya da uyarıcı madde olarak kabul olunamayacağı hususları dikkate alınarak; kullanma dışında bir amaç için bulundurdukları konusunda savunmalarının aksine delil elde edilemeyen sanıkların sabit olan eylemlerinin, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yazılı biçimde hüküm kurulması, …Yasaya aykırı, sanıkların müdafileri ve sanık M.’in temyiz itirazları bu sebeple yerinde olduğundan, hükümlerin BOZULMASINA” (T.C. Yargıtay 10. Ceza Dairesi 2011/8832 E. 2011/55414 K. 4.10.2011 T.)

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30