Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

suc-duyurusunda-bulunma_646x340

          TCK.’nın 104. maddesinde düzenlenen Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; Cebir (zor kullanma), tehdit ve hile olmaksızın (rızaen) 15 yaşını doldurmuş olan bir çocukla cinsel ilişkide bulunmak suretiyle işlenebilir. 

          6545  Sayılı Kanun (28.06.2014) öncesinde işlenen suçlarda; failin (suçu işleyen kişinin) şikayet halinde 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülmüşken, 6545 sayılı kanunla TCK.’nın 104. maddesinde yapılan değişiklikle bu ceza artırılarak (28.06.2016 snrası için) 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir.

Ayrıca 6545 sayılı kanunla TCK.’nın 104. maddesine eklenen;

2. fıkrada; Suçun mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi tarafından (örneğin baba, abi) işlenmesi halinde failin şikayet aranmaksızın 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,

3. fıkrada ise; evlat edinmek üzere aldığı çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde şikayet aranmaksızın failin 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir.

15-18 yaş aralığındaki çocukla cinsel ilişkiye girilmesi halinde cinsel ilişkinin cebir, tehdit veya hile kullanılarak gerçekleştiği tespit edilirse sanık TCK.’nın 103/2 maddesine göre şikayete bağlı olmayan ve oldukça fazla ceza miktarları içeren çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan cezalandırılacakken, eğer sanığın cebir, tehdit veya hile kullanmadan mağdurun rızasıyla cinsel ilişkiye girdiği ispat edilirse bu defa sanık şikayete bağlı olan (şikayetten vazgeçme halinde dava düşecek) ve miktar itibariyle nispeten oldukça az ceza içeren reşit olmayanla cinsel ilişki suçundan yargılanacaktırYani sanık açısından suç vasfındaki aleyhe değişiklik oldukça fazla bir ceza almasına yol açacakken, lehe değişiklik ceza miktarını ciddi şekilde düşürecek, ayrıca sanığın tutuksuz yargılanmasına (tahliyesine) ve dava sonunda da büyük ihtimalle hapse girmekten kurtulmasına imkan verecektir.

Sonuç olarak herhangi bir cinsel suç işlediğiniz iddiası ile yargılanıyorsanız bir an önce cinsel suç mevzuatına ve uygulamasına hakim bir ceza avukatı edinmeniz faydanıza olacaktır.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30