Adli Kontrolle Tahliye Edildim, Tekrar Tutuklanabilir Miyim?

Adli kontrol hükümlerine uyan sanığın tutuklanmasına karar verilmesi CMK. mad. 112 ve yasal düzenleme olmaksızın kişilerin özgürlüğünün sınırlanamayacağını düzenleyen Anayasa mad. 13’e aykırıdır; adli kontrol tedbirine uyan bir kişinin mahkumiyet hükmü ile...