Cinsel Suçlarda İspat

          Ceza hukukuna göre herkes suçluluğu kanıtlanıncaya kadar masumdur, suçlu olduğunuz kanıtlanamazsa beraat edersiniz. Cinsel suçlarda ise mahkum olmamanız için “suçsuz olduğunuzu ispat etmeniz” gerekir. Çünkü...

Çocuğun Basit Ve Nitelikli Cinsel İstismarı Suçlarının Cezası Nedir?

Çocuğun cinsel istismarı; 15 yaşını doldurmamış veya doldursa da algılama yeteneği gelişmemiş çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış ve 15-18 yaş aralığındaki çocuklara karşı cebir(zor kullanma),...

Cinsel Suçlarda Kimyasal Hadım Cezası Anayasaya Aykırıdır.

5275 sayılı İnfaz Kanunun 108. Maddesinde cinsel suçlardan (TCK 102,103,104,105) mahkum olanlara uygulanacak tedavinin usul ve esaslarının Adalet Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği öngörülmüş, Adalet Bakanlığı’nın 26.07.2016...

İnternette Ceza Avukatı Ararken Dikkatli Olun!

Hakkında soruşturma yürütülen, tutuklanan, ceza davası açılan veya hapis cezasına mahkum edilen kişinin (ve ailelerinin ) en önemli sorunu iyi bir ceza avukatı bulabilmektir.  İnsanlar ciddi bir...