Uyuşturucu Madde Ticaretinden Onanan Ceza İtiraz Üzerine Bozuldu

Photo_article_zamnesia_pauvrete-e1c87

YARGITAY 10. CEZA DAİRESİ’NİN ONAMA KARARI KALDIRILDI. UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN ONANAN CEZA CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE BOZULDU.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi 30.01.2014 tarihinde sanık Cabbar G.’nin uyuşturucu madde ticareti suçundan TCK 188/3-4, 43/1, 62, 52/2, 53/1, 54 ve 63. maddeleri uyarınca yedi yıl dokuz ay yirmi iki gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi 14.11.2014 tarihinde oy çokluğuyla yerel mahkemenin mahkumiyet kararının onanmasına karar verdi. Aynı zamanda Başkan Vekili olan daire üyesi Sanık hakkında TCK 43. maddesinin uygulanmasının yasaya aykırı olması nedeniyle hükmün bozulması gerektiği düşüncesiyle karşı oy kullandı ve onama kararına muhalefet etti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise 25.12.2014 tarihinde CMK 308 uyarınca itiraz kanun yoluna başvurarak olayda gizli soruşturmacıların 20.07.2012 tarihinde 15 TL karşılığı uyuşturucu maddeyi satın alması ile sanık hakkında atılı suçu işlediğine dair delil elde edildiğinden sanığın bu ilk eylemi sonucu yakalanması ve eylemine devam etme fırsatı verilmemesi mümkünken göreve devam edilerek sanık hakkında eylemini zincirleme olarak gerçekleştirdiğinin kabulü ile hakkında TCK’nın 43. maddesinin uygulanmasının yasaya aykırı olduğu görüşü ile, Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesini talep etti.

CMK. 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay 10. Ceza Dairesi itirazı yerinde görmeyince  23.01.2015 tarihinde dosyayı nihai karar vermek üzere Yargıtay  Ceza Genel Kuruluna gönderdi.

Yargıtay Ceza Kurulu 30.06.2015 tarihinde;

1) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2) Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 14.11.2014 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA,

3) Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.01.2014 tarihli hükmünün uyuşturucu madde ticareti suçundan sanık hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanma şartları bulunmadığının gözetilmemesi isabetsizliğinden BOZULMASINA karar verdi.

Başka bir dosyada aynı gerekçe ile ve yine Yargıtay C. Başsavcılığı’nın CMK. 308 uyarınca yaptığı 05.02.2015 tarih ve 303887 sayılı itiraz üzerine; Yargıtay Ceza Genel Kurulu 09.06.2015 tarihinde Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin 22.12.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına ve sanık hakkında İnegöl Ağır Ceza Mahkemesince verilen 09.07.2014 tarihli mahkumiyet hükmünün temyizen BOZULMASINA karar vermiştir.

Yukarıdaki örnekte olduğu gibi Yargıtay Ceza Dairelerinde veyahut daha önce yerel mahkemede hakimlerden birisinin katılmadıkları kararlara karşı kanuni gerekçelerini de belirterek muhalefet etmeleri, karşı oy kullanmaları mümkündür. Yargıtay C. Başsavcılığı’nın ne şekilde verilmiş olursa olsun (oybirliği veya oyçokluğu ile)  tüm Ceza Dairesi kararlarına karşı CMK. 308 uyarınca itiraz etme olanağı, itiraz istemi sanık lehine ise “herhangi bir süreye de tabi olmaksızın” (örneğin ceza onandıktan 10 yıl sonra veya ceza infaz edilmiş olsa bilse) her zaman mevcuttur. Yargıtay C. Başsavcılığı’nın CMK 308 uyarınca hakkınızda verilen onama kararına itiraz etmesi için konuya hakim bir ceza avukatından destek alarak ciddi ve titiz bir çalışma hazırlatıp talepte bulunabilirsiniz. Yargıtay C. Savcılığı bu talep üzerine dosyayı Yerel Mahkemeden ister ve inceleme sonucunda itiraz edip etmemeye karar verir. Başvuru sonucunda olumlu veya olumsuz mutlaka bir karar verilecek, başvurunuz sonuçsuz bırakılmayacaktır. Başvuru talebinin bir ceza avukatı tarafından ciddi vakit ayrılarak ve profesyonelce hazırlanması itiraz yoluna gidilme ihtimalini en çok etkileyen etkenlerden birisidir. Hak etmediğiniz veya hak ettiğinizden fazla bir ceza almış olabilirsiniz, cezanız Yargıtay ilgili Ceza Dairesi tarafından onanmış da olabilir. Yine de kanun yollarından ümidinizi kesmeden hukuk mücadelenize devam etmeli, en azından “acaba bu yola da başvursaydım sonuç farklı olur muydu?” dememelisiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30