Uyuşturucu Suçundan Cezası Kesinleşen Sanıklar CMK 308 İle Kurtuldu

Ekran-Resmi-2016-01-04-15.48.18

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNDEN 7,5 YIL CEZASI KESİNLEŞEN SANIKLAR CMK 308 İTİRAZI İLE KURTULDU.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 11.06.2013 tarihinde sanıklar M. A., N. C. ve H. T.’nın uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 yıl 6 ay hapis ve 40.000 Lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına karar verildi.

Sanık müdafileri tarafından mahkumiyet hükmünün temyiz edilmesi üzerine, dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesi 03.04.2014 tarihinde kararın onanmasına karar verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 25.06.2014 tarihinde sanıkların beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesinin hatalı olduğu görüşü ile Yargıtay 10. Ceza Dairesi’nin onama kararının kaldırılması için CMK 308. uyarınca itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK’nun 308. maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı’nın itirazını inceleyen Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.03.2015 tarihinde ….sanıkların yüklenen suçu işlemediklerine ilişkin savunmalarının aksine her türlü şüpheden uzak somut delil bulunmadığı, bu haliyle sanıkların atılı suçu işlediği hususunun şüphe boyutunda kaldığını belirterek

1- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının KABULÜNE,

2- Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 03.04.2014 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA,

3- Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 11.06.2013 tarihli hükmünün, sanıkların uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediklerine dair her türlü şüpheden uzak ve mahkumiyete yeterli delil bulunmadığı gözetilmeden mahkûmiyetlerine karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,

4- Bozma nedenine göre infaza başlanılmış olması halinde sanıkların cezasının infazının durdurulmasına ve TAHLİYELERİNE, başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu bulunmadıkları takdirde derhal salıverilmelerinin temini için YAZI YAZILMASINA karar verdi.

Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararına karşı süre sınırı olmaksızın Sanık lehine başvurulabilen olağanüstü bir kanun yolu mevcuttur. CMK 308 maddesi uyarınca Yargıtay C. Başsavcılığı Yargıtay Ceza Daireleri tarafından verilen onama kararlarına itiraz ederek sanığın mahkumiyetine ilişkin hükmün bozulmasını ve neticesinde sanığın mahkumiyetinin kaldırılarak beraatine karar verilmesini veya daha az cezaya mahkum edilmesini sağlayabilir.

CMK 308 uyarınca itiraz yoluna başvurma konusunda Yargıtay C. Savcılığı kendiliğinden harekete geçebilirse de Yargıtay’daki yoğun iş yükü dikkate alınırsa onbinlerce dosya arasından dosyanıza ciddi vakit ayrılıp, mağduriyetinizin farkına varılıp itiraz sebeplerinin tespit edilmesi mümkün olmayabilir. Bu nedenle CMK 308’in ne olduğunu ve uygulamasını bilen konuya hakim bir ceza avukatının desteğinden yararlanarak aleyhinize verilen onama kararına karşı CMK 308 uyarınca itirazda bulunulması konusunda ciddi ve kapsamlı bir çalışma hazırlanıp dosyanızla beraber Yargıtay C. Başsavcılığı’na gönderilmesi faydanıza olabilir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30