Yaralama ile Öldürmeye Teşebbüs Farkı

o-POINTING-GUN-facebook-670x300
Sanığın işlediği suçun kasten yaralama mı yoksa adam öldürmeye teşebbüs mü olarak değerlendirileceği hususu ceza miktarı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır.

Yargıtay kararları ve yerel mahkeme emsalleri ışığında oluşan deneyimlerimize göre kasten yaralama ile adam öldürme arasındaki farkı ortaya çıkaran bazı önemli kriterler;

1- Sanık ile mağdur arasında olay öncesinde öldürmeyi gerektirecek derecede bir husumetin bulunup bulunmadığı, husumetin nedeni ve derecesi, olayın akışı ve sebebi,
2- Sanığın, mağdurun vücudunun hangi bölgesini hedef aldığı, hedef seçme imkanının olup olmadığı,
3- Darbenin vurulduğu bölgenin hayati önem taşıyıp taşımadığı,
4- Darbe sayısı ve şiddeti,
5- Kullanılan suç aletinin öldürmeye elverişli olup olmadığı,
6- Sanığın fiilline kendiliğinden mi yoksa bir iradesi dışında gelişen bir engelden dolayı mı son verdiği,
7- Sanığın olay sonrası mağdura nasıl davrandığı (örneğin ambulans çağırması, kanamayı durdurmaya çalışması, hastaneye götürmesi v.b.)

Etkin ceza avukatlığı yeterli ve güncel hukuki altyapı dışında sanığın savunması için odaklanmayı, çeşitli savunma stratejileri geliştirmeyi de gerektirir. Yukarıda belirttiğimiz ve somut olayın özelliklerine göre dikkate alınacak pek çok husus ceza avukatının etkili bir savunma yapmak için üzerinde kafa yorması gereken konulardır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30