Yargıtay Onama Kararına İtiraz Nasıl Yapılır?

Ekran Resmi 2016-01-06 12.49.32
Örneğin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkınızda 7 yıl hapis cezası verildi. Kararı temyiz ettiniz. Temyiz incelemesinde kararı ilk olarak Yargıtay Cumhuriyet Savcısı  inceleyecek ve temyiz ettiğiniz kararın onanmasını, düzeltilerek onanmasını veya bozulmasını içeren yazılı düşüncesi (tebliğname) ile birlikte dosyanızı Yargıtay İlgili Ceza Dairesine gönderecektir. Eğer dosyanız ilgili ceza dairesinde görünüyor ise bu Yargıtay C. Savcılığının dosyanız hakkında tebliğnamesini hazırlayarak dosyanızı daireye gönderdiği anlamına gelir. Tebliğnamede kararın onanması gerektiği görüşüne yer verilmiş olsa da ceza dairesi tebliğnamedeki onama düşüncesine itibar etmek zorunda değildir. Ancak eğer tebliğname aleyhinize ise tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilmesi yerinde olur. Eğer dosyanızda vekil kıldığınız bir ceza avukatı var ise tebligatlar avukatınıza yapılacaktır. Yargıtaydaki dosyanızı takip etmeniz durumunuzdan haberdar olmanız gerektiğinde ek savunma dilekçeleri ile itirazda bulunabilmeniz açısından faydanıza olur. Yargıtay Ceza Dairesi yargıtay savcısının tebliğnamesini de inceleyerek dosyanız hakkında karar verecektir. Yargıtay Ceza Dairesinin de Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi’nin hakkınızda verdiği mahkumiyet kararının onanmasına karar verdiğini düşünelim. Bu halde aleyhinizdeki hapis cezası Yargıtayın onama kararı verdiği tarihte kesinleşmiş olur. Dosyanız Yargıtay C. Savcılığı aracılığıyla Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine gönderilir. Dosyanın gönderilmesi uygulamada 1-2 ay kadar sürebilir. Burada mahkemece hakkınızda kesinleşen karar infaz savcılığına gönderilerek hükmün infazı aşamasına geçilir. Yani aleyhinize verilen hapis cezası 3 yılın üzerinde olduğundan yakalama kararı çıkar.

Onama kararının kaldırılması mümkündür;

Hakkınızda Yargıtayca onama kararı verilerek kesinleşen hapis cezasının kaldırılması için Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı’ndan itirazda bulunmasını isteyebilirsiniz. Peki bu itirazı nasıl yapmalısınız, daha doğrusu önce uygulamada oldukça sık yapılan hataları dikkate alarak nasıl yapmamalısınız onu anlatalım.

Yargıtay Cumhuriyet Savcısının aleyhinizdeki onama kararına itiraz etmesi için başvuru nasıl yapılmamalıdır?

1- İtiraz başvuru yolunun olağanüstü bir kanun yolu olduğu ve aleyhinizdeki kararın kesinleşme aşamasına kadar yukarıda arz edildiği üzere pek çok hakim ve savcının denetiminden geçtiği unutulmamalıdır. Bu nedenle yapılacak başvuru daha önce temyiz dilekçesinde bildirilenlerden ibaret olur, temyiz dilekçesinin başlığı ve adı değiştirilerek yapılırsa sonuç alınması güçtür. Çünkü daha önce aynı yargı makamınca reddedilen aynı itirazın bu defa aynı yargı makamınca kabulünü beklemek mantıksızdır. Yani avukatınızın temyizde yazdıklarını tekrar ettiği başlığını değiştirdiği bir dilekçeyi tekrar göndermesinin bir anlamı yoktur.

2- Yine internette kolaylıkla bulunabilen matbu bir dilekçe doldurularak veyahut birkaç saatlik inceleme sonucu yazdırılacak bir dilekçe ile aleyhimdeki kararın kaldırılması için itirazda bulunulsun demek ve kesinleşmiş kararın sıradan bir dilekçe ile kaldırılmasını beklemek mantıksızdır. Yani ister temyiz ister savunma isterse karar düzeltme dilekçesi olsun salt başvuru yapmış olmak için yazılan bir dilekçeden sonuç alınması mümkün değildir.

3- Dilekçede daha önce dosyada tespit edilenlere, dosya içeriğine aykırı bir savunma vermek yani aslında “ben öyle dememiştim ama tutanağa öyle geçmiş” gibi söylemlerde bulunmak veyahut “şuan bu konuda tasarılar var dikkate alınsın” demek kısacası mevcut dosya içeriğinden ve yürürlükteki mevzuattan başka herhangi bir şeyden medet ummak da anlamsızdır.

4-Dilekçenin sunumu oldukça önemlidir. Hangi iş olursa olsun insan faktörünü gözden kaçırır iseniz başarısız olmanız kaçınılmazdır; hatta çoğu kez neden başarılı olmadığınızı anlayamazsınız bile. Böyle bir şey mümkün değil, zihniyetler değişmeden sonuç alınamaz, maksatlı bir uygulama var gibi aslında var olmayan bahaneler üretirsiniz. Yani kitap cümleleri gibi, aynı yazı tipinde 30 sayfalık okunması güç, okuyanda istek uyandırmayan, karar şöyle haksızdır böyle usulsüzdür, böyle adaletsizdir gibi cümlelerle tekrar tekrar kararı kötüleyerek somut olayın dışına çıkıp asıl vurgulamanız gerekenleri gözden kaçırarak sonuç alabilmeniz mümkün değildir. Yine bir iki sayfalık ve sayfanın çoğunda karar özetinin tekrarına yer ayrılan, titiz bir çalışma, farklı bir bakış açısı, dayanak içermeyen dilekçelerle de sonuç almak kanımca mümkün değildir.

PEKİ İTİRAZ NASIL YAPILMALIDIR?

Öncelikle bu özel konuda uygulama tecrübesi olan ve mümkünse daha önce bu konuda başarı sağlamış bir ceza avukatının yardımından faydalanmanız kanaatimce şarttır. Yapılacak başvurunun tüm dosya baştan sona detaylı şekilde incelenerek ve tespit edilecek karar düzeltme nedenleri net yalın bir şekilde anlatılarak ve her bir nedenin dayanağı-delili ile birlikte ortaya konarak yapılması lazımdır. O zamana kadar yapılmamış bir savunma şekli, kanuni dayanak ve bakış açısına ihtiyaç duyulmaktadır. Şahsen böyle bir çalışmayı bir klasörden ibaret bir dosyada yapmam en az 1 haftamı almaktadır. Çünkü yüzlerce belki de binlerce sayfadan oluşan ve o aşamaya kadar sanık lehine olumlu sonuç alınamamış bir dosyanın okunması ve detaylı bir şekilde farklı bir bakış açısıyla irdelenmesi uzmanlık ve ciddi vakit gerektirmektedir. Kısa sürede ve üstün körü yapılan bir çalışma ile hakkınızda haksız da olsa kesinleşmiş, kemikleşmiş bir kararı ortadan kaldırabilmek mümkün değildir. Bunun için mutlaka bu konuda uzman bir ceza avukatından hukuki destek almanız gerekir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30