Yargıtayda Ceza Dosyası Takibi

Ekran-Resmi-2015-05-20-17.23.09
Ceza dosyanızda hakkınızda mahkumiyet kararı verildi, kararı temyiz ettiniz ve Yargıtaydan gelecek sonucu beklemeye başladınız. Bu süreçte yapmanız gereken bir şey var mı? Yoksa her şeyi akışına mı bırakmalısınız?
Sarıca hukuk bürosu olarak Yargıtay’da temyiz aşamasındaki dosyanızın da takibini yapmaktayız.

Yargıtay ceza dosyası takip işlemleri;

1- Dosyanızın tüm fotokopisinin alınması, incelenmesi, temyizen bozma sebeplerinin tek tek tespit edilmesi.

2- Temyiz dilekçesi vermiş olmanız artık dosyaya dilekçe sunamayacağınız anlamına gelmiyor. Yargıtay’ ın re’sen yani kendiliğinden de dosyanız üzerinde inceleme yapma ve hükmü temyiz dilekçenizde belirtmemiş olduğunuz başkaca bir sebepten lehinize bozma yetkisi var. Eğer temyiz dilekçenizi yeterli görmüyor iseniz profesyonel bir ceza avukatından destek alarak Yargıtaya ek savunma dilekçesi gönderebilirsiniz.

3- Yargıtay’daki iş yoğunluğu ve üye hakimlerin dosya başına düşen inceleme zamanının kısıtlılığını dikkate alırsanız lehinize gözetilmesi gereken ve fakat temyiz dilekçenizde yer vermediğiniz eksiklik ve yanlışların da bir ceza avukatı tarafından detaylı olarak dosyanıza sunulması ve özetlenmesi Yargıtay Cumhuriyet Savcısının ve tetkik hakiminin işini kolaylaştıracak ve lehinize bir hususun gözden kaçmasını engelleyecektir.

4- Temyiz dilekçenizin yeterince kapsamlı ve detaylı olduğunu düşünmüyorsanız, işinizi şansa bırakmamak için sırf bu nedenle bile temyiz aşamasında bir avukat edinmeniz ve gerekirse dosyaya ek beyan savunma dilekçeleri sunmak sureti ile katkıda bulunmanız oldukça menfaatinize olacaktır. Diğer yandan dosyanız halen Yargıtay Cumhuriyet Savcılığının tebliğnamesini bekliyor olabilir. Yargıtay C. Savcılığının aleyhinize verilen hükmün onanmasını veya bozulmasını isteyip istemediği tebliğname içeriğinden takip edebilir. Eğer aleyhinize ise tebliğnameye avukatınız tarafından tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz edilebilir.

5- Dosyanız hakkında henüz Yargıtay tarafından karar verilmedi ise bu aşamada ileri sürebileceğiniz itirazlarınızın değerlendirilme dikkate alınma şansı hüküm verildikten sonraki aşamaya kıyasla oldukça yüksektir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30