Yargıtayda Dosyası Olan Sanık Ne Yapmalı?

mother-prayer2-620x389

Ülkemizde temyiz incelemesi oldukça uzun sürmektedir. Aslında eğer tutuklu değilse bu sanık için büyük de bir fırsattır. Sanılanın aksine beraat kararı onanarak suçlamadan tamamen kurtulmayı veya mahkum edilip de mahkumiyet hükmünün lehine bozulmasını umut eden bir sanığın temyiz aşamasında “beklemekten başka” yapabileceği (yapması gereken) şeyler vardır.

Hakkınızdaki kararın temyiz edilmesi halinde dosyanız mahkeme tarafından önce Yargıtay C. Başsavcılığına gönderilir. Yargıtay C. Başsavcılığı dosyanızı inceledikten sonra hakkınızda verilen karar ile ilgili onama – bozma – kısmen onama kısmen bozma – düzelterek onama – düşme gibi düşüncesini ifade eden yazılı mütalaa (tebliğname) ile dosyanızı karar verecek olan Yargıtay ilgili ceza dairesine gönderir. Tebliğname avukatınız varsa avukatınıza, yoksa size tebliğ edilecektir. Avukatınıza sorarak, www.turkiye.gov.tr üzerinden ya da Yargıtay tebliğname sorgulama sayfasından gerekli bilgileri girerek tebliğnamenizin yazılıp yazılmadığını ve yazıldı ise içeriğini kontrol edebilirsiniz. Çünkü Yargıtay Ceza Dairesi tebliğnameyi de dikkate alarak hüküm verecektir ve eğer aleyhinize ise tebliğnameye cevap verebilir, itirazlarınızı bildirebilirsiniz.

Hüküm kesinleştikten sonra olağanüstü kanun yollarına başvurulması için önüme gelen, incelediğim pek çok dosyada suçsuz bir insanın mahkum edildiğini ve hükümlünün daha önce (en azından temyiz aşamasında) eğer konuya hakim bir ceza avukatı tarafından savunulmuş olsa beraat edeceğini veya hakkında çok az (hayat standardını etkilemeyecek) bir cezaya hükmedileceğini düşündüğüm çok olmuştur. Aynı şekilde mahkumiyet kararlarına karşı yazılan temyiz dilekçelerinin sanığın özgürlüğünün söz konusu olduğu göz ardı edilerek son derecede yetersiz, özensiz şekilde ve ceza hukukuna hakim olmayan kişilerce yazıldığına sıklıkla şahit olmaktayım. Hatta bugüne kadar gördüğüm temyiz dilekçelerinin %90’ının işin önemine uygun şekilde hazırlanmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. (Şahsi görüşümdür.) Yine cezası Yargıtayda onandıktan sonra olağanüstü kanun yollarına başvuru açısından yardım talep eden pek çok müvekkiliminönceki avukatının yazdığı temyiz dilekçesini cezası onanıncaya kadar görmediğini – okumadığını şaşkınlık içerisinde öğrenmekteyim.

Ülkemizde maalesef hukukun bir standartı yoktur. Ceza Mahkemelerinde yargılamalar veya temyiz incelemeleri çok dikkatli yapılmayabilmekte, oldukça hatalı kararlar verilebilmektedir. Örneğin 5. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı şartlar altında bir sanık beraat ederken, 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birebir aynı olayda başka bir sanık 10 yıl hapis cezası ile mahkum edilebilmekte, ailesinden, işinden mahrum olabilmektedir. Yine Yargıtay Ceza Dairesi başka bir dosyada fark ettiği ve bozma gerekçesi yaptığı aykırılığı sizin dosyanızda, hele avukatınız temyiz dilekçesinde usulünce yer vermedi ise göz ardı edebilmektedir

Eğer temyiz dilekçenizde uğradığınız haksızlıkları ”BOZMA GEREKÇESİ YAPILABİLECEK ŞEKİLDE profesyonelce ifade edebildiyseniz Yargıtay Ceza Dairesi aleyhinizdeki mahkumiyet kararının bozulmasına kolaylıkla karar verebilmektedir. Aksi halde mahkumiyetiniz onanarak hapse girmeniz de aynı kolaylıkla mümkündür.

Diğer yandan eğer mahkeme aşamasında beraat ettiyseniz ancak dosyanız temyiz edilerek Yargıtaya gönderildi ise nasıl olsa beraat ettim kötü bir şey olmaz diye düşünür dosyanızı takip etmez iseniz, Yargıtay ceza dairesi hakkınızdaki beraat kararını bozarsa ağır bir travma yaşayacaksınız demektir.

Yargıtayda dosyası olan sanık ne yapsın?

Ceza hukukuna hakim bir avukattan destek alarak Yargıtaydaki dosyanıza hüküm verilinceye kadar her zaman ek savunma – beyan dilekçesi göndererek temyiz-temyize cevap dilekçenizdeki eksiklikleri tamamlayabilir, mahkumiyetinizin bozulmasını veya beraatinizi gerektiren daha önce ifade edilmemiş ciddi hataları profesyonelce açıklayabilirsiniz.

Yargıtay uygulamalarına hakim bir ceza avukatından destek alın ve Yargıtaydaki dosyanıza mümkünse Yargıtay C. Başsavcılığının tebliğnamesi düzenlenmeden, mümkün değilse Yargıtay Ceza Dairesi tarafından karar verilmeden önce ciddi bir çalışma hazırlatarak sunulmasını sağlayın. Hele tebliğnamede mahkumiyetinizin onanması veya beraatinize ilişkin kararın bozulması istendi ise hiç vakit kaybetmeyin. Dosyanızı takip edin. Çünkü sonucundan yalnızca siz (ve aileniz) etkileneceksiniz.

Özgürlüğünüz değerlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30