Yargıtaydaki Ceza Dosyanızı Takip Edin

Ekran-Resmi-2015-07-01-11.25.08-670x300Bir yakınınız aniden polis tarafından alınıp götürüldü. Şaşkınlığınızı atlattığınızda cezaevine sevk edildiğini, hakkında kesinleşmiş bir hapis cezası olduğunu öğrendiniz. (Kişinin hakkındaki ceza davasını, davasının ne aşamada olduğunu, ceza aldığını yakın çevresinden bile sakladığı sıklıkla görülmektedir.) Veya yakınınızın temyiz aşamasında olan bir ceza davası olduğunu biliyordunuz ancak Yargıtay tarafından cezasının onandığından haberiniz yoktu, bozulacağını umuyordunuz.

Avukatınız da siz de Yargıtay aşamasındaki dosyanızın akıbetini takip etmediniz, Yargıtayın onama kararını, yakınınız polis tarafından cezaevine götürülmeden önce öğrenmeniz de mümkün olmadı. (Günümüz teknolojisi ile online olarak dava dosyanızın Yargıtaydaki safahatını, ne aşamada olduğunu takip edebilmeniz mümkündür.)

Eğer avukatınızın eline tebligat geçip Yargıtay kararı hakkında sizi bilgilendirmesini bekliyorsanız, avukatınız sonuçtan haberdar olduğunda siz çoktan cezaevine girmiş olabilirsiniz. (Uygulamada Yargıtay Ceza Dairelerinin onama kararlarının tebliğ edilmediği sıklıkla görülmektedir.)

Ceza davaları sonucunda verilen mahkumiyet kararları Yargıtayda onandığı zaman cezanızın kesinleşmesi için onama kararının size tebliğ edilmesi gibi bir zorunluluk yoktur. Çünkü ceza kararları onama kararının tebliği ile değil bizzat onama kararı ile ve onama kararı verildiği gün kesinleşir.

Yargıtaydaki dosyanızı takip etmeniz veya ettirmeniz cezanızın onanması halinde size ne kazandırır?

Hakkınızda verilen hapis cezası 3 yılı geçmiyorsa ve cezanız Yargıtay tarafından onanarak kesinleşir ise infaz savcılığınca adresinize 10 gün içerisinde teslim olmanız gerektiğini bildirir bir çağrı kağıdı gönderilir. Bu çağrıya cevap verip 10 gün içinde teslim olmaz iseniz veya aynı süre içerisinde sebeplerini de belirterek infaz erteleme talebinde bulunmaz veya bu talebiniz reddedilir ise hakkınızda yakalama kararı çıkarılır.

Hakkınızda verilen hapis cezası 3 yılı geçiyorsa örneğin 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı iseniz ve cezanız Yargıtay Ceza Dairesi tarafından onandı ise hakkınızda direkt yakalama kararı çıkartılır. Adresinize herhangi bir tebligat ya da çağrı kağıdı gönderilmez.

Yargıtayda verilen onama kararının dosyanız ile birlikte Yerel Mahkemeye gönderilmesi ve Yerel Mahkeme kalemince kesinleşmiş kararın infaz savcılığına bildirilmesi, hakkınızda yakalama kararı veya cezanız 3 yılın altında ise çağrı kağıdı çıkarılması bir müddet (birkaç hafta veya ay) zaman alacaktır. İşte bu aradaki süre oldukça önemlidir.

Yargıtay aşamasındaki dosyanızın düzenli olarak takibini sağlamanız hazırlıksız yakalanmamanız açısından elzemdir. Hazırlıktan kasıt şudur; kişi hakkında verilen onama kararına itiraz edilmesi, yargılamanın yenilenmesi gibi olağanüstü kanun yolarına gecikmeksizin başvurulmasını isteyebilir. Mevcut avukatı dışında olağanüstü kanun yollarına başvurması, farklı bir çalışma yapması için başka bir avukat tayin etmek, bu avukatını da bizzat seçmek isteyebilir. En önemlisi tüm bu isteklerini, haklarını cezaevine götürülmeden önce bizzat ve ÖZGÜRKEN kullanmak isteyebilir. Çünkü hükümlülüğü 1 yılı geçen kişi eğer cezaevine sevk edilmiş ise yeni bir avukat tayin etmek için bizzat vekalet verebilmesi artık mümkün değildir. Kendisine vasi tayin edilmesi gerekir ki bu da zaman alacak, belli prosedürlere tabi olacak, özgürkenki kadar kolay da olmayacaktır. (Bu konunun ayrıntılı olarak izah edildiği Hükümlüye Vasi Tayini başlıklı makalemizi okumanız faydanızadır.)

Diğer yandan kişi aldığı cezayı kabullenmiş olsa dahi hakkındaki mahkumiyetin onandığını makul bir süre içinde öğrenirse işini, gücünü, varsa borç ve alacaklarını belli bir düzene sokup, ailesi ile konuşup vedalaşıp hazırlıklı bir şekilde teslim olabilir.

Yargıtay aşamasındaki dosyanızı takip etmez, ettirmez ve sonucundan da vaktinde haberdar olmaz iseniz, mahkumiyetinizin onanmasına karar verildiği takdirde bir sabah aniden adresinizden alınıp cezaevine götürülebilirsiniz.

Tüm bu hususları dikkate alın ve Yargıtaydaki ceza dosyanızı, dosyanızın ne aşamada olduğunu düzenli olarak takip edin.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30