ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

ÇALIŞMA KONUSU;

  • Av. Alper SARICA kişisel tercihi sebebiyle “YALNIZCA” ceza dosyalarında hizmet vermektedir. Ceza dosyaları dışında başkaca bir dava çeşidi (boşanma, iş, gayrimenkul, marka patent, ticaret, icra hukuku ve sair tüm hukuk davaları) için randevu veya telefonla hukuki danışmanlık hizmeti alabilmeniz ne yazık ki MKÜN DEĞİLDİR.
  • Seyahat engeli yoktur. Türkiye’nin hemen her ilinde üstlendiği dosyalar mevcuttur.

GÖRÜŞME USULÜ VE HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETİ:

Av. Alper SARICA prensip olarak; tercihen DOSYA SAHİBİ VEYA AVUKAT TAYİN EDEBİLECEK DERECEDE SÖZ HAKKI BULUNAN BİR YAKINI İLE randevulu ve yüz yüze görüşme yapmaktadır. Zira önemli konularda en sağlıklı iletişim şekli YÜZ YÜZE olandır.

İstanbul dışında olan veya ofise gelemeyecek durumda bulunan vatandaşlar, talepleri halinde telefonla danışmanlık hizmeti alabilirler. Randevu alarak yüz yüze görüşme yahut telefonla danışmanlık hizmeti alınmasından ÖNCE aşağıda belirtilen danışmanlık ücretinin avukata ödenmesi zorunludur.

Hukuki danışmanlık almak istediğiniz konuda hakkınızda dava açılmış ise; e devlet şifrenizi ve TC kimlik numaranızı paylaşmanız halinde görüşme öncesi dosyanızın uyap üzerinden incelenmesi, görüşmenin daha sağlıklı ve verimli geçmesini sağlayacaktır. Arzunuza göre görüşme esnasında da bu tür bir inceleme yapılabilir.

HUKUKİ DANIŞMANLIK ÜCRETİ;

Yüz yüze yahut telefonla 1 saate kadar hukuki danışmanlık hizmeti ücreti :

KDV dahil 10.000,00-TL (Onbin Türk Lirasıdır.)

Dosyanızı yahut işinizi avukatın takip etmesi hususunda karşılıklı olarak mutabakata varılır ise belirtilecek avukatlık ücretinden danışanın ödediği bu tutar MAHSUP EDİLECEKTİR.

Bu ücretin, avukatın sekreteryadan temin edilecek banka hesap numarasına ve ” görüşme yapılacak telefon numarası yazılarak hukuki danışmanlık ücretidir” AÇIKLAMASI ile peşinen ödenmesi gerekmektedir. Yine serbest meslek makbuzu düzenlenebilmesi için; danışanın isim, soy isim, TC. numarası ve adres bilgilerini sekreteryaya iletmesi gerekmektedir. (Makbuz danışan kişinin adresine 7 gün içerisinde gönderilecektir.)

Görüşme sonrasında avukattan; dava konusu ile ilgili yazılı hukuki mütalaa vermesi yahut vekil sıfatıyla dosyayı bizzat takip etmesi istenir ve avukat kabul ederse; avukatlık ücreti, işin kapsamı ve süreci değerlendirilerek danışana ayrıca bildirilecektir. Bu halde ödenen hukuki danışmanlık ücreti avukatlık ücretinden mahsup edilecektir.

Son olarak; AVUKATLIK HİZMETLERİ ÜCRETE TABİ OLSA DA AVUKAT ALPER SARICA, BELİRTİLEN HUKUKİ DANIŞMANLIK VE BELİRTİLECEK OLAN AVUKATLIK ÜCRETLERİNİ ÖDEYECEK DURUMDAKİ  HERKESE VE HER KONUDA HİZMET VERMEMEKTEDİR. Teklif edilen ücret ne olursa olsun ÜSLUBUNU BEĞENMEDİĞİ, ÇALIŞMAK İSTEMEDİĞİ kişilerin dosyasını üstlenmez, hukuki yardımda bulunmaz, danışmanlık hizmeti vermez.

Bir daha hukuki sorun yaşamamanızı ve ceza avukatı arayışınızın sizin için en hayırlı şekilde sonuçlanmasını dilerim.