Cinsel Suçlarda Yargıtay Ve İstinaf Dairelerinin Beraat Gerekçeleri

     Cinsel istismar (veya cinsel saldırıya) ilişkin dosyaların her biri farklıdır. Nasıl ki aynı kıyafetin herkesin üzerine tam oturması mümkün değilse cinsel suçlarda her beraat gerekçesi de her dosyaya uymaz, geçerli olmaz. Çünkü her dosyanın mağduru, mağdurun aşamalardaki iddiaları, iddiaya konu olayın geçtiği yer, adli mercilere yansıma şekli ve zamanı, tanık anlatımları, sanığın beyanları ve gösterdiği deliller, sosyal inceleme raporu, adli muayene raporları ve görüşme tutanaklarının içeriği v.b. FARKLIDIR. Bu nedenle dosyanızdaki tüm özellikler değerlendirilip durumunuza uygun düşecek şekilde savunma yapılmasıceza almanız halinde de mahkemenin neden mahkumiyet verdiği “doğru tespit edilerek (bu konuda sıklıkla yanılgıya düşülmektedir.) istinaf veya temyiz başvurusunun da “dosyanızdaki onlarca hususta inceleme yapılarak” size özel hazırlanması gerekmektedir.

    Bu makale Yargıtay Ceza Dairelerinin (ve İstinaf incelemesi yapan Bölge Adliye Mahkemelerinin) sanığın beraatine karar verilmesi gerektiğinden bahisle verdiği binlerce bozma kararı incelendikten sonra hazırlanmış olup yukarıda izah ettiğim sebeple aşağıda yer verdiğim birkaç örnek karar dahil cinsel suçlara ilişkin internette bulacağınız hiçbir kararın dosyanızla birebir örtüşmesini, size doğrudan fayda sağlamasını  beklemeyiniz.

1) Delil yetersizliği; Cinsel suçlarda en sık kullanılangenel beraat gerekçesidir; esasen gerekçe de değil sonuçtur. Çünkü bu gerekçe dosya kapsamındaki taraf ve tanık beyanları, raporlar, deliller, tutanaklar hep birlikte değerlendirildikten sonra yalnızca sanığın cezalandırılmasına yeterli vicdani kanaate ulaşılamadığını ifade eder ve kararlara “sanığın mahkûmiyetine yeter, her türlü şüpheden uzak, somut, tarafsız, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı anlaşıldığından müsnet suçtan beraatine karar verilmesi” şeklinde yansır. Bu nedenle aşağıdaki örneklerde sanık lehine bu sonuca ulaşılmasında en etkili olduğu düşünülen hususa yer verilmeye çalışılmıştır.

a) Husumet ; Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/11974 E. 2017/735 K. 16.02.2017

       Özel Daire burada sanığın müşteki ile arasında boşanma davasına da konu olan bir husumetin bulunduğu yönünde tanık anlatımları ile de desteklenen savunmasını mağdurenin çelişkili beyanlarına üstün tutarak sanığın, mağdureye yönelik beden veya ruh sağlığını bozacak şekilde çocuğun basit cinsel istismarı suçundan beraatine karar verilmesi gerektiğinden bahisle mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

b) Mağdure beyanlarının yetersizliği; Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/10597 E. 2017/530 K. 07.02.2017

        Özel Daire burada Mağdurenin yaşı sebebiyle ifade verememesi, diğer mağdurenin de beyanlarının içerikten yoksun olup suçun unsurlarını açıklayamaması nazara alarak sanığın çocuğun cinsel istismarı suçundan beraatine karar verilmesi gerektiğinden bahisle mahkumiyetine ilişkin hükmün bozulmasına karar vermiştir

c) Mağdurenin çelişkili beyanları; Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/10138 E. 2017/200K. 17.01.2017

         Özel Daire burada mağdurenin aşamalardaki çelişkili beyanlarını dikkate alarak sanığın eyleminde cinsel amaç bulunup bulunmadığı hususunda şüpheye düşmüş ve sanığın beraati gerektiğinden bahisle mahkumiyet hükmünün bozulmasına karar vermiştir.

d) Mağdurenin olaydan çok uzun süre sonra şikayette bulunması ve olaydan sonra Sanıktan uzaklaşmayıp yakın irtibatına devam etmesi; Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/7823 E. 2017/11 K. 09.01.2017

        Yukarıda delil yetersizliği başlığı altında özel beraat gerekçelerinden dördüne örnek verilmiş olup Ceza Dairelerinin kararlarında ön plana çıkardığı, burada zikredilmeyen sayısız farklı beraat gerekçesi mevcuttur. Belki başka bir makalemizi sırf bu örneklere ayırabiliriz.

2) Gerekçesiz hüküm kurulması; Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2015/9316 E. 2016/8707 K. 26.12.2016

3) Suçun unsurlarının oluşmaması

Yargıtay 14. Ceza Dairesi 2016/9555 E. 2016/8587 K. 19.12.2016

     Cinsel suçlar TCK.’da oldukça yüksek hapis cezaları öngörülen ciddi suçlardandır. Cinsel suçla yargılanan bir sanığa kasten adam öldürme ve uyuşturucu madde ticareti suçundan daha yüksek cezalar rahatlıkla verilebilmektedir. Bu nedenle beraatiniz mümkün olmadığı takdirde üzerinize atılı suçun niteliğinin lehinize değişmesi bile ceza miktarının lehinize ciddi miktarda azalmasını sağlayabillir. Diğer yandan suç vasfının aleyhinize hatalı şekilde tayini (basit cinsel istismar yerine organ sokmak suretiyle nitelikli cinsel istismar, cinsel taciz yerine basit cinsel istismar gibi), şartları oluşmadığı halde hakkınızda suçun nitelikli hallerinin (TCK. 103/4 cebir nedeniyle artırım gibi)  veya zincirleme suç hükümlerinin uygulanması, teşdide gidilmesiteşebbüs yerine tamamlanmış suçtan hüküm kurulması da ceza miktarının aleyhinize anormal şekilde artmasına yol açabilir.

    Eğer haksız yere böyle ciddi bir ithamla karşılaştı iseniz yapabileceğiniz tek şey edinebileceğiniz en iyi ceza avukatıyla mümkün olan en kısa sürede çalışmaya başlamaktır.

    Özgürlüğünüz değerlidir.

3 comments to “Cinsel Suçlarda Yargıtay Ve İstinaf Dairelerinin Beraat Gerekçeleri”
  1. Çocuk istismarını tabiki savunmuyorum fakat kanıt delil yokken enişteme 42 yıl ceza verildi onanma asamasinda iftira olduğunu biliyoruz ve bı çok insan belki de eniştem gibi çocuk kurbanı. Bir çocuk iftiranın ne demek olduğunu bilmeden böyle suçlamalara girebiliyor ve bir insanın hayatı kayiyor. Kanıt delil olmadan 42 yılın açıklamasını kim yapacak bu nasıl adalet aftan bile yararlanılmıyor bir insanın hayatını kim geri verecek hangi vicdanla ağırlaştırılmış müebbet verilebiliyor ???

  2. Yargitay c savcisi gorusu yargaty uyeleri uzeeindeki etkisi nedir 2 agir ceza mahemesinin c savcisi verilecek cezanin 3 yili gecmemesi bu cezanin da verilmesi halinde hukmun sonraya birakilmasini istemesi ne ragmen.mshkeme heyeti en ust sinir dan ceza vermesi ni degerlendirirmisiniz

  3. benim kardeşimim Yargıtay 14 ceza dairesi yerel mahkemesinin verdiyi cezayı onayladı 103/ 2 16 yıl 109 da 3 yıl hapis cezası verdi Yargıtay Cumhuriyet başsavcılığı itiraz etti bu itiraz ne denli önemlidir 14 ceza dairesi başkanlığına verdiyiniz kararın kaldırılmasına 20 ceza dairesinin bozulmasına dedi sonuç ne olur

Comments are closed.