Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunda Şikayetten Vazgeçme

banner-aop-criminal-law

         Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu işlediğinden bahisle hakkında soruşturma başlatılan, dava açılan veya mahkumiyetine hükmedilen sanıkların aklına “acaba karşı tarafı (mağduru, mağdur ailesini) ikna etsem, şikayetlerinden vazgeçseler bu suçlamadan/davadan/hapis cezasından kurtulur muyum?” diye bir soru gelebilir. Bu sorunun cevabı failin yani suçu işleyen kişinin niteliğine göre değişmektedir.

         Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu; 15-18 yaş aralığında algılama yeteneği gelişmiş bir çocukla rızası ile (cebir, tehdit ve hile olmaksızın ) cinsel ilişkide bulunulmasıdır.

         Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu şikayete tabidir. 6 ay içinde şikayette bulunulmadığı takdirde soruşturma veya kovuşturma yapılamaz. Yine dava açılmış da olsa hüküm kesinleşinceye kadar şikayetten vazgeçilmesi halinde sanık hakkındaki kovuşturma şartı olan şikayet ortadan kalkacağından kamu davası düşer. Hüküm kesinleştikten sonra şikayetten vazgeçilmesinin ise hiç bir etkisi olmayacaktır.

         Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu bazı durumlarda hem şikayete bağlı olmaktan çıkarılmış hem de cezası anormal derecede artırılmıştır;

       Suçun, mağdur ile arasında evlenme yasağı bulunan kişi (örneğin baba, amca, dayı, abi, dede) veya evlat edinmek üzere aldığı çocuğun evlat edinme öncesinde bakımını üstlenen veya koruyucu aile ilişkisi çerçevesinde koruma, bakım ve gözetim yükümlülüğü bulunan kişi tarafından işlenmesi halinde  şikayet aranmaksızın failin 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı öngörülmüştür.

       Dolayısıyla reşit olmayanla cinsel ilişki suçu failin mağdurla kanunda belirtildiği şekilde yakın akrabalık bağı bulunan yahut evlat edinen-bakıcı-koruyucu aile mensubu bir kişi tarafından işlenmesi hali şikayete ve 6 aylık şikayet süresine tabi değildir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30