Kesinleşmiş Cezanız Uzlaşmaya Tabi İse Kaldırılabilir!

       Mahkumiyetinize konu suç uzlaşma kapsamında olduğu halde hakkınızda uzlaşma yoluna gidilmemiş veya 02.12.2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 Sayılı Kanun’un CMK.’nın 253. maddesinde yaptığı değişiklik...