Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun 231. maddesine göre; Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, “iki yıl” veya daha az süreli hapis veya adli...