3 Yıl Sonra Yapılan İtiraz Kabul Edildi

Ekran-Resmi-2016-01-04-11.34.20-670x296

YARGITAY C. BAŞSAVCILIĞI’NIN 3 YIL SONRA ONAMA KARARINA YAPTIĞI İTİRAZ KABUL EDİLDİ. 5 YILLIK MAHKUMİYET, KESİNLEŞTİKTEN 3 YIL SONRA BOZULDU.

S.E. 12.06.2007 tarihinde kullanmış olduğu araç ile seyir halinde iken yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmekte olan İ.G.’ye çarparak yaralanmasına neden oldu, İ.G. tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sanık S.E. hakkında Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 07.12.2010 tarihinde taksirle ölüme neden olma suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12.Ceza Dairesi tarafından 13.10.2011 tarihinde mahkumiyet hükmünün onanmasına karar verildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Yargıtay 12. Ceza Dairesi’nin 13.10.2011 tarihli onama kararından yani kararın kesinleşmesinden neredeyse 3 yıl sonra CMK. 308 uyarınca 08.01.2014 gün ve 369428 sayı ile; sanık hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 5 yıl hapis cezasının adli para cezasına çevrilip çevrilmeyeceği hususunda değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle CMK 308 uyarınca itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 30.09.2014 tarihinde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı itirazı KABUL EDEREK, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 13.10.2011 tarihli onama kararının KALDIRILMASINA, Konya 7. Asliye Ceza Mahkemesinin 07.12.2010 tarihli hükmünün BOZULMASINA, infaza başlanılmış olması halinde sanık S.E.’nin cezasının İNFAZININ DURDURULMASINA ve TAHLİYESİNE, başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde DERHAL SALIVERİLMESİ için yazı yazılmasına karar verdi.

Sonuç;

CMK 308. maddesinde Yargıtay C. Başsavcılığı’na tanınan oldukça önemli bir yetki var. Bu yetkinin sanık lehine kullanılmasında da bir süre sınırı yok. Yargıtay C. Başsavcılığı dilerse onanarak kesinleşmiş bir hapis cezasına, kararın kesinleşmesinden 3 yıl sonra da olsa sanık lehine itirazda bulunarak onama kararının kaldırılmasını, cezanın bozulmasını, infazın durdurulmasını sağlayabilir.

Onama kararından sonra dosyanız mahal mahkemesine iade edileceğinden bu aşamadan sonra Yargıtay C. Savcılığının dosyanızı kendiliğinden irdeleme şansı yoktur. Ayrıca Yargıtay’daki yoğun iş yükü de dikkate alınırsa temyiz dilekçenizin tekrarı niteliğinde veya alelade bir dilekçe ile onama kararına itiraz edilmesi yolunda talepte bulunur iseniz Yargıtay C. Savcılığı’nın bunu kabul etmesi pek de olası görünmemektedir. Bu nedenle konuya hakim, uzman bir ceza avukatı tarafından titiz bir çalışma yapılıp Yargıtay C. Başsavcılığından talepte bulunulmasını ve itiraz yoluna gitmesi için harekete geçirmek adına Yargıtay C. Savcılığı’na mahkeme dosyanın bu çalışma ile birlikte gönderilmesini sağlamanız faydanızadır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30