Ağır Ceza Avukatı Ücretleri

Ekran Resmi 2016-01-05 15.20.55
Hakkında ceza davası açılan veya ceza mahkemesinde şikayetçi sıfatı ile hak arayan vatandaşlarımızın bir ceza avukatının desteğinden yararlanması yerinde olacaktır. Hatta ülkemizde bir hukuk standardının olmadığı, çoğu meslektaşımızın dahi takip etmekte zorlandığı  kanun değişiklikleri ve Yargıtay uygulamaları dikkate alınırsa kanaatimce bir ceza avukatından destek almak zorunludur.

Peki ceza davalarında ücret nasıl belirlenir?  

Tamamen şahsi kanaatime göre tespit ettiğim ceza davalarında ücreti belirleyen (belirlemesi gereken) kriterlerden bazıları;

1- Manevi sorumluluğun ağırlığı; Öncelikle bir ceza davasının kişinin özgürlüğünü, hayat standardını (kurulu düzenini), adli sicilini (sabıka kaydını), mesleğini-işini, yakınlarının ve kendisinin psikolojisini oldukça ciddi şekilde etkileyeceği bilinmelidir. Ceza davaları oldukça ağır sorumluluk gerektiren davalardır. Böylesine ağır bir sorumluluğun cüz’i ücretler karşılığında alınması işin niteliğine hayatın olağan akışına ve mantığa aykırıdır.

2- Kişinin tutuklu olup olmaması; Eğer ceza davasında yargılanan  kişi tutuklu ise; avukatın gerektikçe cezaevine gidip tutuklu ile görüşmesi söz konusu olacaktır. Burada cezaevi görüşü için örneğin Silivri’ye gidildiğini düşünelim. Avukatın gidiş gelişi ve yolda harcayacağı zaman düşünülürse her görüş için bir gününü ayırması gerekecektir. Diğer yandan tutuklu kişiler açısından kısa zaman aralıkları ile (ayda bir) tutukluluğun kaldırılması-tahliyesi için itiraz yapılması gerekir. Bu tutuk itirazları eğer işin önemine uygun vakit ayrılarak yapılacaksa, kalıp cümlelerle basit şekilde hazırlanan aynı itiraz dilekçeleri tarih değiştirilerek tekrar tekrar verilmeyecekse (uygulamada hiç verilmediği de sıklıkla görülmektedir.) ciddi vakit ve emek alan işlerdir. Yani eğer layıkı ile yapılacaksa tutuklu sanık veya şüpheli müdafiliği sürekli mesleki çaba ve vakit isteyen bir iştir; cüzi ücretler karşılığında üstlenilmesi işin doğasına niteliğine aykırıdır. Tutukluluğun itirazla kaldırılamayacağına, ilk duruşmanın beklenmesi gerektiğine yönelik düşünceler yanlıştır. İtirazla tutukluluğu kaldırılan tahliyesine karar verilen pek çok vatandaşımız ve bizzat şahit olduğum sayısız örnek vardır.

3- Öngörülen cezanın miktarı; Ceza davasında sanık hakkında öngörülen ceza miktarı ne kadar artarsa, sanık hakkındaki risk de o kadar çok demektir. Yani üst sınırı 2 yıl olan bir suçta eğer ağırlaştırıcı-artırım sebebi, suçun nitelikli hali söz konusu değilse, en kötü ihtimalle dava sonucunda verilecek cezanın 2 yılın altında kalacağı, paraya çevrilme, erteleme, hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi sanık lehine hükümlerin uygulanacağı, sanığın hapse girmeden hayat standardı pek fazla etkilenmeden ceza davasından kurtulacağı dikkate alınarak işin manevi sorumluluğunun ağırlığındaki azalmaya paralel şekilde nispeten daha az ücretler talep eden meslektaşlarımız olabilir. Tabi bir kimse için işlemediğini, hak etmediğini düşündüğü bir suçtan hapis yatmasa da adli sicilinde bir kayıt görünmesi dahi oldukça rahatsızlık verici olabilirken, diğer kişi için o kadar rahatsız edici olmayabilir. Özetle burada Müvekkilin beklentisi de alınacak sorumluluk açısından önemlidir.

4- Dosyanın kapsamı, mesleki çalışmanın alacağı süre, sarf edilecek emek; Müvekkilin yargılandığı ceza dosyasında suça karşı yapılması gereken savunmaların, ileri sürülmesi gereken delillerin, dinletilmesi gereken tanıkların olup olmadığı, üzerine belki de günlerce kafa yorulması, araştırma yapılması gerekecek savunma stratejilerinin belirlenip uygulanması, hazırlanması gereken savunmanın ne kadar emek ve vakit gerektireceği (örneğin bir klasörden ibaret bir ağır ceza dava dosyasında müvekkil adına savunma veya temyiz dilekçesi yazmam en az 1 haftamı almaktadır, hazırlığı 1 ayı geçen savunma ve temyiz dilekçeleri de vardır.) kısacası Müvekkilin menfaati açısından dosya kapsamının ne kadar genişletilmesi gerektiği, bu esnada dava sürecinin ne kadar uzayacağı, ne kadar zaman ve emek sarfedileceği de ücret açısından önemlidir.

Özellikle ağır ceza avukatının ceza davası alırken yukarıda belirttiğim kriterlere göre kafasında ne kadar emek ve zaman harcaması gerektiğini öngörmesi ve avukatlık ücretini ona göre belirlemesi verilecek ceza avukatlığı hizmetinin kalitesinin düşürülmemesi açısından yerinde olacaktır.

Kesinlikle ücrete göre ceza avukatı seçimi yapmayın. Hatta düşük ücret talep edilmesi halinde seçiminizde daha titiz davranın. Kaliteli ve etkin bir ceza avukatlığı hizmetinin asla düşük ücretler karşılığında verilemeyeceğini bilin. Tereddüt ederseniz yukarıda yazılanları tekrar okuyun ve mantık süzgecinizden geçirerek aksi düşüncelerle birlikte tekrar değerlendirin. Başarılı, iyi bir ceza avukatının talep göreceğini, dosya yoğunluğu olacağını ve düşük ücretler karşılığında oldukça ağır emek ve sorumluluk gerektiren bir ceza dosyasını üstlenmesinin mantıken mümkün olmayacağını fark ettiğinizde çok geç olabilir. Önemli olan ne kadar avukatlık ücreti ödediğiniz değil, ödediğiniz ücret karşılığında sorununuzun çözümü için gerekli donanım ve uygulama tecrübesine sahip, size etkin bir ceza avukatlığı hizmeti verebilecek bir avukat edinip edinmediğinizdir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30