Kanun Değişiklikleri Tecrübeli Avukat Kavramını Değiştirdi

kanun-tbmm-1
Türk Ceza Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu değişikliklerinin ardından bir süre önce yeni Hukuk Muhakemesi Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu ciddi değişikliklerle yürürlüğe girdi.

Son yıllarda temel kanunların neredeyse hepsinin ciddi ve esaslı değişikliklere uğradığı ve her değişiklikte hukukçuları yeni bir öğrenme sürecinin beklediği düşünülürse eski kanunların yürürlük zamanında tecrübeli olarak adlandırılan avukat meslektaşlarım, her yeni kanun değişikliğinden sonra bilgilerini yenilemez, güncellemez, geçmiş tecrübeleri ve eski kanuni bilgileri üzerinden mesleki faaliyetlerine devam etmeye çalışırlar ise mesleki anlamda oldukça zorlanacak ve her şeyden önemlisi hak kayıplarına sebep olacaklardır.

Toplumda yaşlı, tecrübeli avukatların tercih edilmesinin daha faydalı olacağı gibi genel bir kanı vardır. Burada çok önemli bir hususu da gözden kaçırmamak gerekir; yürürlükten kalkmış, değişmiş kanunların hükümleri doğrultusunda mesleki faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan, önceki mevzuata göre deneyimli hukukçular, yürürlüğe giren yeni kanunlara uyum sağlayamazlar ise mesleki başarısızlıkları kaçınılmazdır. Çünkü hiç bilmemek dahi yanlış bilmekten iyidir. Dahası bir şeyi bildiğinizi düşünüyor iseniz kendinizi öğrenme, güncelleme ihtiyacında da hissetmezsiniz. Tabii burada bilgilerini her daim güncel, algılarını genç tutan, kanun değişikliklerinden haberdar olan, sürekli okuyan, kendisini yenileyen avukat meslektaşlarımıza saygı duyduğumuzu, kendilerini bu değerlendirmeden ayrı tuttuğumuzu da belirtelim.

Özetle günümüz bilgisayarlarında Windows 95 işletim sistemi ile çalışmayı denemek ne derece sağlıklı ise güncellenmemiş eski kanuni bilgilerle hukuki konulara çözüm aramak, vatandaşlara hukuki danışmanlıkta bulunmaya, avukatlık yapmaya çalışmak da o derece sağlıklıdır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30