Çek Teslim Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

70166-670x300
Ticari hayatımızda büyük bir yer teşkil eden çek sağladığı avantajlar yanında pek çok riski de beraberinde getirmektedir.

Ticari hayatımızda büyük bir yer teşkil eden çek sağladığı avantajlar yanında pek çok riski de beraberinde getirmektedir. Bu nedenle çek kullananlar özellikle mevzuat değişikliklerini yakından takip etmelidr.

2009 yılı sonuna kadar ibraz gününden önce çekin tahsili mümkün değil. Yani 31.12.2009 keşide tarihli bir çek aldığınızda tahsil edebilmek için bu tarihi beklemeniz gerekiyor. Ayrıca uygulamada kötüye kullanılması nedeniyle keşidecinin yalnızca ödemeden men talimatı vererek alacaklının çeki tahsil etmesini önlemesi de artık mümkün değil ancak Mahkemeden alınacak bir ödeme yasağı kararı ile çekin ödenmesi engellenebilir. Bu gelişmeleri bilmek de yetmeyebilir. Özellikle  çek teslim alırken kötüniyetli kimselere karşı bazı noktalara dikkat etmeniz sizi hayati derecede ilgilendirir.

Çek teslim alırken;

Çeki size teslim eden kişinin mutlaka çekin arkasına cirosunu alın; imzayı sizin yanınızda atması son derece önemli, eğer daha önceden imzalanmış şekilde getirirse bir kez daha ama sizin yanınızda cirolasın.

Eğer bir başkası tarafından imzalanmış çeki bir çalışanı veya yardımcısı size getirdi ise teslim alırken size bu çeki teslim ettiğine dair çekin kısaca özelliklerini (keşide tarihi, bedeli, banka ve şubesi, seri numarasını) de belirten tarih ve imzalı bir kağıt vermesini ısrarla isteyin. Ayrıca size çek teslim eden kişiden nüfus cüzdanı fotokopisini alabilirseniz çok daha iyi olur.

Günlük hayatta karşılaşılan olaylardan örnek verirsek:

A kişisi eline geçirdiği boş bir çek yaprağını (çek sahibi arkadaşı da olabilir) 3. bir şahsa (çaycı, güvenlikçi, komşu vs.) doldurtup  sizden aldığı mal veya hizmetin karşılığında size verebilir. Bu çeki tahsil etmek istediğinizde alacağınızı alamamak bir yana bir de ağır suç isnadlarıyla karşılaşırsınız. Size çeki veren kimseden yukarıda belirttiğim gibi yazılı bir açıklama almanız bu nedenle çok önemlidir.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30