Basit Ve Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlarının Cezası Nedir?

Genel olarak cinsel saldırı; Cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik davranışlarla reşit (18 yaşını doldurmuş) bir kişinin rızası olmadığı halde vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.TCK.’nın 102. maddesinde düzenlenen...