Basit Ve Nitelikli Cinsel Saldırı Suçlarının Cezası Nedir?

ceza-hukukunda-yeni-donem-cinsel-saldirida-cezalar-artiyor

Genel olarak cinsel saldırı; Cinsel arzuları tatmin etme amacına yönelik davranışlarla reşit (18 yaşını doldurmuş) bir kişinin rızası olmadığı halde vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.TCK.’nın 102. maddesinde düzenlenen bu suçta mağdura fiziksel temas şarttır.

a) Basit cinsel saldırı: Cinsel tatmin amaçlı davranışlarla mağdurun vücut dokunulmazlığının cinsel ilişkiye varmayan derecede ihlal edilmesidir.

b) Nitelikli cinsel saldırı: Mağdurun rızası olmadığı halde vücuduna (vajinal, oral, anal yoldan) organ veya sair cisim (cop,sopa,şişe vb.) sokulması suretiyle vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesidir.

Cinsel saldırı cezaları  6545  Sayılı Kanun (28.06.2014) Öncesi  Sonrası

TCK 102/1-1. cümle   BASİT CİNSEL SALDIRI (Şikayete tabi)

 2-7 yıl hapis 5-10 yıl hapis (Şikayete tabi)

TCK.102/1-2. cümle    SARKINTILIK (Şikayete tabi)

  ——-  2-5 yıl hapis

TCK. 102/2 NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI (Organ v.s. cisim sokma)

7-12 hapis en az 12 yıl hapis

TCK. 102/2-2.cümle  EŞE KARŞI NİTELİKLİ CİNSEL SALDIRI

7-12 hapis (Şikayete tabi) en az 12 yıl hapis (Şikayete tabi)

TCK. 102/3  CEZA ARTIRIMI GEREKTİREN HALLER

a)Kendisini savunamayacak durumdaki kişiye (uyku halinde, uyuşturucu etkisi altında, alkollü vb. durumdaki kişiye karşı)

1/2 Artırım 1/2 Artırım

b)Kamu görevi veya hizmet ilişkisi nüfuzu ile (amir, patron gibi)

1/2 Artırım 1/2 Artırım

c) 3. dereceye kadar akrabaya karşı

1/2 Artırım 1/2 Artırım (üvey anne-baba- kardeş, evlat edinen-evlatlık dahil)

d)Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte

1/2 Artırım 1/2 Artırım

e)Toplu yaşam zorunluluğu olan ortamlarda (cezaevi, kışla, pansiyon, hastane v.b)

——— 

1/2 Artırım

102/4     CEBİR

direnci kırmanın ötesindeyse ayrıca yaralamadan ceza kasten yaralamanın ağır neticeleri varsa ayrıca ceza

102/5 Mağdurun beden& ruh sağlığının bozulması

en az 10 yıl hapis

Kaldırıldı.

102/6 Mağdurun bitkisel hayata girmesi & ölümü

ağırlaştırılmış müebbet 102/5 ağırlaştırılmış müebbet

 

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30