Hükümlünün İstemi ile Hapis Cezasının Ertelenmesi

Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 17. maddesine göre hapis cezalarının infazının ertelenmesi mümkündür. Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhal infazının,...