Hükümlünün İstemi ile Hapis Cezasının Ertelenmesi

hpn1-640x360-640x300
Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununun 17. maddesine göre hapis cezalarının infazının ertelenmesi mümkündür.
Üç yıl ve daha az süreli hapis cezalarının derhal infazının, hükümlü veya ailesi için mahkumiyetin amacı dışında ağır bir zarara neden olacağı anlaşılırsa, hükümlünün istemi üzerine infazı Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilir. Erteleme süresi altı ayı geçemez.
Üç yıl ve daha az süreli hapis cezaları;
1) Hükümlünün yüksek öğrenimini bitirebilmesi,
2) Ana, baba, eş veya çocuklarının ölümü
3) Ana baba, eş veya çocukların sürekli hastalık veya malullükleri nedeniyle ailenin tarım topraklarının işlenebilmesinin olanaksız hale gelmesi
4) Hükümlünün hastalığının sürekli bir tedaviyi gerektirmesi gibi zorunlu ve çok ivedi hallerde, Cumhuriyet Başsavcılığınca altı ayı geçmeyen sürelerle ara verilerek infaz edilebilir. Ancak bu ara verme iki defadan fazla olamaz.
Kanun metninde sayılan hallerin mevcut olduğu kişiler tarafından tespit edildiği takdirde bizzat yada bir ceza avukatı vasıtası ile ilgili makama başvurmaları gerekmektedir.
Erteleme isteminin kabulü, güvence gösterilmesine veya diğer bir koşula bağlanabilir.
İlgili karar İnfaz Erteleme Kararı şeklinde düzenlenmekte olup kanunun 17. maddesinde öngörülen koşulların varlığı saptandığında infazı gereken kararda yazılı cezanın ilk aşamada 6 ay süreyle ertelenmesine karar verilmektedir.
Bu kararın alınmasına ilişkin süreç yargı yerlerine ve savcılıkların iş yoğunluklarına göre değişiklik göstermekte olup örneğin Bakırköy ve Çağlayan (İstanbul) adliyelerinde 20 gün gibi bir zamanda sonuçlanırken Ümraniye adliyesinde bu süreç uzayabilmektedir.
Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30