Cumhuriyet Savcılığına Şikayet Nasıl Yapılır?

20141021120544_26117-670x300
Başınıza gelen kötü bir olay neticesinde ya da bir haksızlığa uğradığınızı, örneğin dolandırıldığınızı öğrendiğinizde şikayette bulanabileceğiniz makamlardan bir tanesi de Cumhuriyet Savcılığıdır.

Cumhuriyet Savcılığına başvuru sırasında bir avukattan yardım almakta büyük hukuki yarar vardır. Şöyle ki şikayet konusu olay net bir ifade ile anlatılmalı var ise deliller ve bulgular dilekçeye eklenmelidir. Çoğu zaman sıradan bir vatandaşın değerlendirmeye dahi almayacağı bir olgu sizin şikayetinizin ispatlanmasında büyük önem arz edebilir.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta; soruşturması ve kovuşturması şikayete bağlı olan suçlar hakkında şikayete yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmaz ise konu ile ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılmaz. Zamanaşımı süresini geçmemek koşulu ile bu süre şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

Takibi şikayete bağlı suçlardan birkaç örnek vermek gerekirse;

Basit tıbbi müdahaleyi gerektirecek yaralama,
Cinsel davranışla vücut dokunulmazlığını ihlal,
Konut dokunulmazlığını ihlal,
Kişilerin huzur ve sükutunu bozma,
Kişinin hatırasına hakaret,
Özel hayatın gizliliğini ihlal,
Hayvan öldürmek,
Aile hukukundan doğan hükümlülüğü ihlal ,
Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrını ihlal gibi örnekler sayılabilir.

Şikayetin işleme konulabilmesi için bazı nitelikleri taşıması gerekmektedir. Örneğin şikayetin soyut ve genel nitelikte olmaması, şikayette kişilerin olayların belirtilmesi ve iddiaların ciddi delillere dayanması gerekmektedir. Ayrıca şikayetin sadece fiil belirtilerek de yapılması yeterlidir, faili bildirme zorunluluğu yoktur.

Yapılan şikayet sonrasında Cumhuriyet Savcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına yani halk arasında bilindiği şekli ile takipsizlik kararı verilebilir. Örneğin Cumhuriyet Savcılığı olayın hukuki ihtilafa dayandığı ve suç unsuruna rastlanmadığı gerekçesi ile kovuşturmaya yer olmadığına karar verebilir. Bu durumda da suçtan zarar gören, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesine en yakın ağır ceza mahkemesine itiraz edilebilir.

Kişiler Cumhuriyet Savcılığına şikayeti bizzat yapabilecekleri gibi bir avukat vasıtası ile de yapabilirler. Şikayetin avukat vasıtası ile yapılmasının bir önemi de şikayetten sonraki süreçte dosyanın takibini yapmaktır. Örneğin gerektiği durumlarda ilgili savcılık makamı aydınlatılabilir ek bulgular savcılığa iletilebilir. Diğer yandan iddianame düzenlenip dava açıldığında dosyaya başından beri hakim olan avukatın davaya katılımı daha sağlıklı olacaktır.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30