Yargıtay Onama Kararına İtiraz

Yargıtay ceza dairelerinin onama kararına karşı itiraz edilebilir. Burada temyiz dilekçenizde ifade edemediğiniz veya temyiz incelemesini yapan Yargıtay ceza dairesince dikkate alınmayan hususlara yer verilecek...