Yargıtay Onama Kararına İtiraz

Ekran-Resmi-2015-05-20-17.54.48-670x300
Yargıtay ceza dairelerinin onama kararına karşı itiraz edilebilir. Burada temyiz dilekçenizde ifade edemediğiniz veya temyiz incelemesini yapan Yargıtay ceza dairesince dikkate alınmayan hususlara yer verilecek bir çalışma ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat edebilirsiniz. Bahsedilen çalışmanın bu konuda bilgi birikimi, uygulama tecrübesi  ve farklı bakış açısına sahip bir ceza avukatı tarafından ciddi vakit ve emek harcanarak oluşturulması itirazın kabulü anlamında başarı şansını artırır. Temyiz dilekçenizin tekrarı niteliğinde sıradan bir dilekçe ile  yaptığınız başvurudan sonuç almanız güçtür.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı itirazınızı haklı görürse Yargıtay İlgili Ceza Dairesinden mahkumiyetinize ilişkin onama kararını kaldırmasını ve lehinize bozma kararı vermesini isteyerek itiraz edebilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının itirazına rağmen Yargıtay ceza dairesi onama kararında direnirse dosyayı Yargıtay Ceza Genel Kuruluna göndermek zorundadır ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu uyuşmazlığı giderecek şekilde son kararı verir. Sanığın lehine itirazda süre aranmayacağı için isteminiz herhangi bir süreye tabi değildir. Hatta daha önce itiraz yoluna başvurmuş ve red kararı almış olmanız da önemli değildir. Çünkü kesinleşmiş hapis cezasına itirazda süre sınırı olmadığı gibi başvuru yönünden sayı sınırı da yoktur. Önemli olan aynı şeyleri tekrar etmemektir. Farklı bir sonuca ulaşılmak isteniyorsa farklı şeyler yapılmalı, farklı şeyler söylenmelidir. Kanımca temyiz dilekçesini hazırlayan aynı avukatın itiraz yoluna başvurması da yerinde değildir. Çünkü temyiz dilekçesindeki temyiz itirazlarını kabul etmeyen Yargıtayın aynı bakış açısı ve aynı itirazlar üzerinden farklı bir karar vermesini beklemek anlamsızdır.

İtiraz kanun yoluna başvurulması hükmün infazını durdurmayacağı için hakkınızda yakalama kararı çıkartılabilir ve onanan hapis cezanızı çekmeye başlayabilirsiniz. Bu sebeple dilekçenizde infazın durdurulması hususunda da talepte bulunulmalı ve mümkünse süreç boyunca bir ceza avukatından profesyonel hukuki yardım alınmalıdır.

İTİRAZ NASIL YAPILMALIDIR?

Yapılacak başvurunun tüm dosya baştan sona detaylı şekilde incelenerek ve tespit edilecek itiraz nedenleri net yalın bir şekilde anlatılarak ve her bir nedenin delili ile birlikte ortaya konarak yapılması lazımdır. Şahsen böyle bir çalışmayı bir klasörden ibaret bir dosyada yapmam en az 1 haftamı almaktadır. Çünkü yüzlerce sayfadan oluşan ve o aşamaya kadar sanık lehine olumlu sonuç alınamamış bir dosyanın okunması ve detaylı bir şekilde farklı bir bakış açısıyla irdelenmesi teknik bilgi ve ciddi vakit gerektirmektedir. Kısa sürede ve üstün körü yapılan bir çalışma ile haksız da olsa kesinleşmiş, kemikleşmiş bir kararı ortadan kaldırabilmek mümkün değildir. Eğer haksız yere mahkum edildiğinizde tereddütünüz yoksa ASLA umutsuzluğa kapılmayınız ve mutlaka bu konuda uzman bir ceza avukatından hukuki destek alarak başvuru yapmaktan çekinmeyiniz.

Not: Bu konuda bir kısmı basına da yansıyan başarılı çalışmalarımız mevcut olup örneğin sitemiz basında bölümünde de görüntüsüne yer verilen 12.04.2014 tarihli Hürriyet Gazetesinde yayımlanan manşet habere ve ”Mahkeme pardon dedi; O sanık berat etti” başlıklı 17.12.2014 tarihli Hürriyet web sitesi haberine göz atabilirsiniz.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30