Ceza Davalarında Temyiz Dilekçesinin Önemi

Writing-as-self-discovery-670x300
Ceza davalarında dava aşaması sona erdikten ve nihai karar verildikten sonra öncelikle elinizdeki kararın temyiz edilebilir olmasına, kesin nitelikte olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Eğer elinizdeki karar temyiz edilebilir nitelikte ise bir üst mahkemeye yani Yargıtay’a başvurarak bozma sebeplerinin varlığı ispat edilmelidir. Dosya kapsamında kanuni veya usuli bir yanlışlığın yapıldığı düşünülüyorsa dilekçeye bunların açıkça temyiz sebebi olarak yazılması gerekir. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus dilekçeyi yazan kişinin (ki bunun konusunda uzman bir ceza avukatı olmasında büyük yarar vardır.) bozma sebeplerini çok iyi bir şekilde bilmesi ve konuya hakim olmasıdır.

Bozma sebepleri oldukça kapsamlı olup ancak çok iyi derecede ceza hukuku bilgisine ve farklı bakış açısına sahip bir avukat tarafından özenli bir şekilde tespit edilebilir. Çünkü çoğu zaman bir vatandaşın önemsemediği, dikkat etmediği ya da bilmediği bir husus bozma sebebi olabilir.
Bozma sebeplerine somut olaya göre YÜZLERCE örnek vermek mümkündür. Temyiz aşamasında en önemli husus bozma sebeplerini net ve tam bir şekilde tespit etmek ve bunları dilekçede net bir dille anlatabilmektir.

Yerel Mahkeme tarafından verilen kararın aleyhinize olduğu ve verilen kararda eksik veya yanlış hususların bulunduğunu düşündüğünüz durumlarda bir ceza avukatı vasıtası ile Yargıtay İlgili Ceza Dairesine başvurup bozma sebeplerinin varlığını ispat edebilirsiniz.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30