Yargıtay 1. Ceza Dairesinin Onama Kararı İki Kez Kaldırıldı

20140409-adalet-670x300

YARGITAY 1. CEZA DAİRESİNİN ONAMA KARARI CMK. 308 İTİRAZI ÜZERİNE, FARKLI GEREKÇELERLE İKİ KEZ KALDIRILDI.

Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 30.09.2009 tarihinde sanıkların kasten öldürme suçundan yirmibeşer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmalarına karar verildi.

Miktar itibariyle re’sen de temyize tabi olan hükmün, sanıklar müdafi tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 02.02.2011 gün tarihli kararı ile sanıkların 25 yıllık hapis cezalarının onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 30.5.2013 gün ve 111581 sayı ile haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği görüşüyle itiraz kanun yoluna başvurarak Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin onama kararının kasten öldürme suçu yönünden kaldırılmasına ve yerel mahkeme hükmünün bozulmasına karar verilmesi isteminde bulundu.

C.M.K.’nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 04.02.2014 tarihinde sanıkların tutukluluk hallerinin devamına dair karara yapılan itirazı inceleyip tutukluluk hallerinin devamına şeklinde görüş açıklayan Hakim M. Ü.’in, Yargıtay Üyesi seçilmesinin ardından, hükmün temyiz incelemesini gerçekleştiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi heyetinde de yer almasını ve Özel Dairenin onama kararına katılmasını C.M.K.’nun 23. maddesine aykırı görerek Yargıtay C. Başsavcılığının itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Özel Dairenin onama kararının kaldırılmasına, dosyanın Yargıtay Üyesi M.Ü.’in katılımı olmaksızın oluşturulacak heyetle temyiz incelemesi yapılması için Yargıtay 1 Ceza Dairesine gönderilmesine karar verdi. Yargıtay Üyesi M. Ü.’in katılımı olmaksızın toplanan Yargıtay 1. Ceza Dairesi 13.05.2014 gün ve 2425-3077 sayı ile mahkumiyet hükmünün aynı şekilde onanmasına karar verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 25.06.2014 gün ve 111581 sayı ile itiraz gerekçelerini tek tek sıraladıktan sonra sanıklar hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiği düşüncesiyle CMK 308. uyarınca tekrar itiraz kanun yoluna başvurdu.

C.M.K.’nun 308/1. maddesi uyarınca inceleme yapan Ceza Genel Kurulu sanıkların kasten öldürme suçundan yirmibeş yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına dair hükme yönelik müdafilerinin yasal süresinde verdiği dilekçesinde duruşmalı inceleme isteminde bulunması karşısında, temyiz incelemesinin duruşma açılarak gerçekleştirilmesi gerekirken, evrak üzerinden yapılarak karar verilmek suretiyle sanıkların savunma hakkının sınırlandığı gerekçesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının değişik gerekçeyle kabulüne, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 13.05.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına karar verdi.

Yargıtay C. Savcılığı herhangi bir süre sınırı olmaksızın Yargıtay Ceza Dairelerinin kararlarına karşı CMK 308 uyarınca sanık lehine itirazda bulunabilir. Sanık müdafi de ayrıntılı bir çalışma hazırlayarak Yargıtay C. Başsavcılığını onama kararına karşı itirazda bulunması için harekete geçirebilir. Sanık hakkında verilen mahkumiyet hükmünün onanmasına ilişkin Yargıtay Ceza Dairesi kararının kaldırılmasında Yargıtay Ceza Genel Kurulu tarafından yüzlerce değişik gerekçe gösterilebilir. Ceza hukuku oldukça kapsamlı ve sürekli güncellenen okumayı, araştırmayı dikkatli incelemeyi gerektiren bir hukuk dalıdır. Ceza dosyalarınızda hakkınızda verilen hüküm onansa dahi mutlaka konuya hakim bir ceza avukatından destek almanız tavsiye olunur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30