Fazla Ceza Verilmesi Sebebiyle Onama Kararının Kaldırılması

banner-aop-criminal-law

FAZLA CEZA VERİLDİĞİNİ GÖZARDI EDEN ONAMA KARARI CMK 308 İTİRAZI ÜZERİNE KALDIRILDI.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 21.02.2012 tarafından Sanık U.Ö. hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mahkumiyet hükmünün sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi 31.03.2014 tarihinde onama kararı verdi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı onama kararından 6 ay kadar sonra 23.09.2014 gün ve 266885 sayı ile gerekçelerini de belirterek sanık hakkında fazla ceza tayin edilmesinin yasaya aykırı olduğu görüşüyle CMK 308 uyarınca onama kararının kaldırılması için itiraz kanun yoluna başvurdu.

CMK’nun 308. maddesi uyarınca inceleme yapan Yargıtay Ceza Genel Kurulu 21.04.2015 tarihinde sanık hakkında temel ceza belirlenirken en üst oranda 3 yıl hapis cezası tayin edilmesinin adalet, hak ve nesafet kuralları ve “orantılılık” ilkesiyle bağdaşmadığı gerekçesi ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının kabulüne, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 31.03.2014 tarihli onama kararının kaldırılmasına, Tokat Ağır Ceza Mahkemesinin 21.02.2012 tarihli mahkumiyet hükmünün sanık hakkında kasten yaralama suçundan temel hürriyeti bağlayıcı cezanın, işlenen fiil ile orantılı olmayacak şekilde en üst oranda belirlenmesi isabetsizliğinden bozulmasına, Yargıtay C. Başsavcılığı itirazın kabul edilerek Özel Daire onama kararının kaldırılıp yerel mahkeme hükmünün bozulmuş olması nedeniyle cezanın İNFAZININ DURDURULMASINA ve TAHLİYESİNE, sanık başka bir suçtan hükümlü veya tutuklu olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için YAZI YAZILMASINA karar verdi.

Yargıtay onama kararından sonraki süreçte başvurulabilecek, harekete geçirilebilecek kanun yolları açısından bir ceza avukatından hukuki destek almanız tavsiye olunur.

Ekran-Resmi-2015-09-30-13.45.30